Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána

Poludňajší pozdrav Svätého Otca

Poludňajší pozdrav Svätého Otca

Misijná nedeľa s pápežom Františkom: Cisárovi cisárovo, Božie Bohu

22/10/2017 15:58

Dnešná nedeľa sa niesla vo Vatikáne v znamení slávenia  91. svetového dňa misií, čiže tzv. Misijnej nedele. Svätý Otec pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na Námestí sv. Petra pripomenul v tejto súvislosti silný misijný odkaz, ktorý po sebe zanechal sv. Ján Pavol II.

 

Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne

Pápež František počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne

Katechéza pápeža Františka: Blahoslavení tí, ktorí zomierajú v Pánovi

18/10/2017 12:56

Svätý Otec pripomenul dôležitosť osvojovať si vo vzťahu k smrti „múdrosť srdca“, ktorú kresťan nadobúda na základe viery vo vzkriesenie. Všetkých prítomných pozval predstaviť si so zavretými očami chvíľu svojho definitívneho stretnutia s Pánom pri vlastnom vzkriesení z mŕtvych.

 

Svätý Otec pozdravuje veriacich na Námestí sv. Petra

Svätý Otec pozdravuje veriacich na Námestí sv. Petra

Katechéza Svätého Otca o nádeji: Bdelé očakávanie

11/10/2017 17:07

V túto stredu Svätý Otec František adresoval pútnikom pri generálnej audiencii výzvu hľadieť do budúcnosti s nádejou a nebáť sa riskovať. V katechéze hovoril o kresťanskej nádeji ako bdelom očakávaní.

 

Slovenskí pútnici na Námestí sv. Petra v nedeľu 8. októbra

Slovenskí pútnici na Námestí sv. Petra v nedeľu 8. októbra - ďakovná púť za blahorečenie Titusa Zmena

Anjel Pána so Svätým Otcom: Originalita kresťanstva je v stálej ponuke lásky

08/10/2017 16:56

„Novosť a originalita kresťanskej viery“ spočíva podľa slov pápeža Františka v tom, že táto viera „nie je natoľko súhrnom morálnych predpisov a noriem, ale predovšetkým ponukou lásky, ktorú Boh urobil prostredníctvom Ježiša, ponúkol ju a naďalej ju ponúka ľudstvu.“

 

Svätý Otec na námestí sv. Petra počas generálnej audiencie

Svätý Otec na námestí sv. Petra počas generálnej audiencie

Generálna audiencia pápeža Františka: Kresťan je misionárom nádeje

04/10/2017 14:32

Kresťan je misionárom nádeje, nie človekom pochmúrnych predpovedí, povedal pápež František v katechéze pri dnešnej generálnej audiencii, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra za hojnej účasti veriacich.

 

Pápež František na Hlavnom námestí v Bologni

Pápež František na Hlavnom námestí v Bologni pred modlitbou Anjel Pána

Svätý Otec František dnes predstavil bl. Titusa Zemana celej Cirkvi

01/10/2017 13:15

Svätý Otec František dnes celej Cirkvi predstavil osobnosť nového blahoslaveného, slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana.  Urobil tak pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v rámci svojej pastoračnej návštevy v Bologni pri príležitosti Diecézneho eucharistického kongresu.

 

Pozdrav pápeža Františka veriacim pri stretnutí na poludňajšej modlitbe

Pozdrav pápeža Františka veriacim pri stretnutí na poludňajšej modlitbe

Anjel Pána so Svätým Otcom: Boh chce dať všetkým tú istú odmenu

24/09/2017 19:53

O otcovskej štedrosti a veľkodušnosti Boha voči každému človeku bez rozdielu hovoril pápež František v dnešnú 25. nedeľu liturgického obdobia cez rok vo svojom poludňajšom príhovore z okna Apoštolského paláca.