Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Spiritualita

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Peter Dufka SJ: Duchovné rozlišovanie v Novom Zákone

08/04/2018 20:22

Duchovne rozlišovanie v Novom Zákone je podmienené čistým srdcom, dosahuje sa cvičením, ale je súčasne darom a charizmou. Rozlišovanie vedie človeka na hlbinu, učí ho vnímať znamenia časov, rozumieť Božiemu slovu a vnímať Božiu prítomnosť v eucharistii.    

Michelangelov výjav z klenby Sixtínskej kaplnky

Michelangelov výjav z klenby Sixtínskej kaplnky

Peter Dufka SJ: Duchovné rozlišovanie v Biblii

04/03/2018 12:43

V Starom zákone jestvovalo šesť kritérií na rozpoznanie pravých alebo falošných prorokov, ktoré však nestratili zo svojej aktuálnosti ani dnes a môžu poslúžiť i pri odhalení falošných prorokov dneška.

Koptská ikona: Krst Pána

Koptská ikona: Krst Pána

Peter Dufka SJ: Duchovné rozlišovanie a hnutia srdca

07/01/2018 19:36

Skúsme si všimnúť kritériá duchovného rozlišovania u dvoch autorov: sv. Ingáca z Loyoly a Serafína Sarovského. Prvý z nich sa viac sústreďuje na vnútorne hnutia, ktoré pochádzajú od Ducha Svätého a druhý popisuje impulzy pochádzajúce od Zlého.

P. Peter Dufka SJ

P. Peter Dufka SJ prednáša na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme

Peter Dufka SJ: Tvoje srdce ťa povedie

05/11/2017 16:10

P. Peter Dufka SJ v rubrike venovanej spiritualite predstavuje skúsenosť duchovných autorov kresťanského Východu: kresťanský život vo svojej podstate spočíva v premene duše i tela, v ich postupnom uvedení do sféry ducha.

P. Peter Dufka SJ

P. Peter Dufka SJ je prorektorom Pápežského kolégia Russicum

P. Peter Dufka SJ: Sprevádzajúci zážitok

17/09/2017 16:03

Je dobre uchovávať si v pamäti pozitívne zážitky a vracať sa k nim. Najmä v časoch kríz a rôznych ťažkostí by sme ich mali vybrať z pamäti podobne, ako vyberáme potrebné veci z batoha pri náročnom výstupe na vysoký vrch.