Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Pre gréckokatolíkov

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi

Arcib. Cyril Vasiľ: Oslobodzovanie zajatcov je skutkom milosrdenstva i dnes

18/10/2015 09:31

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa vo svojej rubrike venuje otázke vykupovania a vyslobodzovania zajatcov a otrokov. Pripomína praktizovanie tohto kresťanského skutku milosrdenstva v období účinkovania sv. Cyrila a Metoda, pričom poukazuje na jeho zarážajúcu aktuálnosť práve dnes.

Ikona zobrazujúca Turíce

Ikona zobrazujúca Turíce

Rozhovor s Andrejom Škovierom o identite gréckokatolíkov

20/06/2015 16:35

Témou rubriky pre gréckokatolíkov je otázka identity Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Pozvanie k rozhlasovému rozhovoru na túto tému prijal ThLic. Andrej Škoviera, PhD., vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 

Päťdesiatnica

Päťdesiatnica - Zoslanie Svätého Ducha

Otec Jonáš Maxim z rehole studitov: Radosť zo spoločnej liturgickej modlitby

26/05/2015 09:41

Mních z rehole studitov otec Jonáš Maxim v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas približuje svoju rehoľu a typické črty mníšskeho spôsobu života. Už desať rokov je členom gréckokatolíckeho rehoľného spoločenstva na Ukrajine v Univskom monastieri neďaleko Ľvova.

Fulop Kocsis a eparcha Atanáz Orosz

Hajdudorožský arcibiskup metropolita Péter Fülöp Kocsis a miškolcký eparcha Atanáz Orosz

Vladyka Cyril Vasiľ: Nové cirkevnoprávne usporiadanie gréckokatolíkov v Maďarsku

19/04/2015 11:34

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v rámci rubriky venovanej gréckokatolíkom vysvetľuje súvislosti nedávnej zmeny cirkevno-právneho usporiadania v Maďarsku, ktorou bola zriadená gréckokatolícka metropolia.