Čítaj obsahy stránky Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Rubriky \ Homílie M. Bubáka

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Cennejšie než všetko

29/07/2017 14:16

Dnes si čítame posledné tri zo siedmych podobenstiev z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia... Podobenstvo o rybárskej sieti nesie v podstate to isté posolstvo, ako podobenstvo o kúkoli a pšenici. Pozrime sa na zvyšné dve, na to o poklade na poli a o vzácnej perle. 

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Kúkoľ

22/07/2017 11:28

V podobenstve je hanba namierená proti hospodárovi zasiata na jeho pole hneď po tom, ako tam bolo zasiate obilie, no viditeľnou sa nestáva hneď, ale až vtedy, keď oboje – aj obilie aj kúkoľ – narastú do takej podoby, kedy ich bude možné od seba jasne rozoznať.

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie P. Milana Bubáka SVD: Štyri osudy zrna

15/07/2017 12:23

V dnešnom evanjeliu, vo svojom známom podobenstve o rozsievačovi, nám Ježiš popisuje niekoľko možností, kam môže slovo, ktoré rozsieva rozsievač padnúť, a aký bude potom podľa toho jeho osud: sú to kraj cesty, skalnatá pôda, pôda zarastená tŕním a pôda úrodná.

Ilustračná snímka

Ilustračná snímka

Zamyslenie pátra Milana Bubáka SVD: Tichosť a pokora srdca

08/07/2017 11:08

Tichosť to je vnútorná sila, ktorá človeku dá odvahu síce sa postaviť proti zlu, ak je to potrebné, no toto zlo neodplácať. Je to čnosť, ktorá človeku pomôže svoje rozpálené vášne sputnať a na ich miesto postaviť  múdrosť a lásku, aby oni rozhodli, čo treba vykonať.