Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Ostatky kardinála Berana po prenesení z Ríma vystavili v pražskej katedrále

Čestná jednotka pri prenose ostatkov kardinála Josefa Berana (20. apríla 2018 Praha - letisko) - REUTERS

21/04/2018 17:32

Vatikán/Česká republika 21. apríla – Ostatky kardinála Josefa Berana, ktoré boli od jeho smrti v roku 1969 uložené v krypte pod Vatikánskou bazilikou, slávnostne previezli do jeho vlasti.

Kryptu Baziliky sv. Petra rakva opustila vo štvrtok po ceremónii za účasti arcikňaza baziliky kardinála Angela Comastriho, kardinálov Jozefa Tomka a Giovanniho Battistu Re, biskupov Jana Vokála, Tomáša Holuba a Zdenka Wasserbauera, českého veľvyslanca pri Svätej stolici Pavla Vošalíka a ďalších zástupcov českého cirkevného a politického života. Prázdne miesto vo vatikánskej krypte bude pripomínať pamätná tabuľa.

Po prevoze do Pápežského kolégia Nepomucenum v Ríme predsedal v tamojšej kaplnke svätej omši kardinál Jozef Tomko za účasti veriacich českej i slovenskej národnosti žijúcich v Ríme. V piatok podvečer vládnym špeciálom prepravili rakvu z rímskeho letiska do Prahy.

Dnes dopoludnia vystavili rakvu kard. Berana v pražskej Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha pri omši, ktorej predsedal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. V pondelok, na sviatok sv. Vojtecha uložia rakvu do kamenného sarkofágu v kaplnke sv. Anežky v priestore katedrály.

Pražská arcidiecéza pokračuje v procese blahorečenia svojho niekdajšieho arcibiskupa a českého prímasa, ktorý bol donútený komunistickým režimom prežiť posledné štyri roky života v rímskom exile. Kardinál Beran hrdinsky čelil prenasledovaniu dvoch totalitných režimov: nacizmu aj komunizmu. -jb-

Životopis

 

21/04/2018 17:32