Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Slovenskí a českí biskupi vydali v Nitre spoločné vyhlásenie pri príležitosti výročí

Slávnostná koncelebrácia členov oboch biskupských konferencií v Katedrále sv. Emeráma v Nitre 10. apríla 2018 - RV

11/04/2018 17:43

Slovensko 11. apríla – V Nitre sa v stredu 11. apríla stretli na spoločnom plenárnom zasadnutí členovia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie. V predvečer spoločného zasadnutia koncelebrovali v Katedrále sv. Emeráma pri svätej omši, ktorej predsedal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a kázal domáci nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Ako informovala Tlačová kancelária KBS, na dnešnom spoločnom zasadnutí v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda prijali obe biskupské konferencie spoločné vyhlásenie pri príležitosti významných výročí oboch národov a oboch biskupských konferencií. V texte vyhlásenia sa uvádza:

„V tomto roku si pripomíname 25. výročie založenia našich biskupských konferencií, 25. výročie vzniku našich štátov a 100. výročie vzniku Československej republiky. Máme úctu k spoločným dejinám a sme vďační Pánu Bohu za každé dobro, ktoré vzišlo zo spoločenstva našich národov a za pretrvávajúcu vzájomnú spoluprácu medzi našimi krajinami a biskupskými konferenciami.

Spája nás spoločná minulosť, počas ktorej sme zápasili aj za náboženskú slobodu a občianske práva. Na útlak a obete mnohých kresťanov nesmieme zabudnúť. Táto skúsenosť nás naučila vážiť si slobodu, rozpoznať nové ideológie a brániť skutočné hodnoty.

Naše cirkvi stoja pred výzvou, ako v tejto situácii nanovo ohlasovať a žiť Evanjelium Ježiša Krista a brániť dôstojnosť ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť; úctu k manželstvu ako zväzku muža a ženy a úctu k rodine.

Poslušnosť voči evanjeliovým hodnotám nás vyzýva k zápasu o skutočne slušnú spravodlivú spoločnosť, v ktorej odmietame korupciu a nespravodlivosť a usilujeme sa o úctu a pomoc starým, chorým a cudzincom. Tieto hodnoty nám pomôžu prekonávať spoločenské krízy a upriamia náš duchovný zrak na Boha - Darcu života.“

V ďalšom spoločnom vyhlásení obe biskupské konferencie deklarovali vôľu k spolupráci pri budovaní spoločných štruktúr v oblasti elektronickej úradnej komunikácie a jej bezpečnosti.

Slovenskí biskupi si na svojom samostatnom 89. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v dňoch 9. - 11. apríla podľa požiadavky Svätej stolice zvolili delegáta a náhradníka na biskupskú synodu o mládeži, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roku vo Vatikáne. Zvoleným delegátom je bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a jeho náhradníkom košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. -jb-

Kontext

Homília Mons. Viliama Judáka pri omši 10. apríla (AUDIO, zdroj Rádio Lumen):

Záverečný príhovor kard. Dominika Duku pri omši 10. apríla (AUDIO, zdroj Rádio Lumen):

 

11/04/2018 17:43