Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Veľká noc v jubilujúcom Pápežskom Slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda

Liturgia svetla na úvod veľkonočnej vigílie - Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, Rím - RV

01/04/2018 17:10

Rím 1. apríla – Veľkonočnej vigílii v Pápežskom Slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme v sobotu 31. marca predsedal kardinál Jozef Tomko za účasti vedenia kolégia, slovenských kňazov, komunity rehoľných sestier satmárok i laikov dlhodobo žijúcich v Ríme, ako aj stovky slovenských pútnikov zo Spiša, Oravy i ďalších regiónov.

Slávnosť prebiehala v atmosfére pútnického spoločenstva so slovenskými duchovnými spevmi, umocnenej samotným miestom, ktoré je súčasťou novodobých národných dejín. Oltár Sedembolestnej Panny Márie s mozaikou Piety od akad. výtvarníka Jozefa Cincíka sa počas veľkonočného trojdnia stal miestom Božieho hrobu, ozdobeného vetvami olivovníkov.

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov sa prihovoril v homílii, veľkonočný chválospev predniesol vicerektor kolégia Viliam Zemančík. Rektor kolégia Pavol Zvara pri záverečnom poďakovaní pripomenul kontext prebiehajúceho roka, v ktorom si pripomíname 20. výročie povýšenia inštitúcie na pápežskú.

Presne pred 20 rokmi, 31. marca 1998 je datovaný list Kongregácie pre katolícku výchovu o pridelení Slovenskému kolégiu sv. Cyrila a Metoda ako aj rovnomennému ústavu titulu „Pápežské slovenské kolégium“ a „Pápežský slovenský ústav“. Zároveň boli schválené aktualizované štatúty ústavu. V liste adresovanom vtedajšiemu predsedovi Konferencie biskupov Slovenska Mons. Rudolfovi Balážovi sa uvádza, že pápež Ján Pavol II. rozhodol o povýšení oboch  inštitúcií dňa 16. marca 1998.

Len pred dvoma týždňami si slovenská verejnosť pripomenula aj osobnosť prvého rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda Mons. Štefana Náhalku (16. marec 1916 – 6. marec 1975) v jeho rodisku Liptovskej Tepličke. Dňa 18. marca tu slávnostne otvorili pre verejnosť jeho rodný dom, ktorý obec zrekonštruovala ako pamiatku na svojho veľkého rodáka. Na slávnosti požehnania pamätného domu sa zúčastnil aj súčasný rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara. -jb-

Fotogaléria FB

01/04/2018 17:10