Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Mons. Nykiel: Spoveď má centrálnu rolu pri rozlišovaní povolania

Ilustračná snímka - RV

08/03/2018 10:03

Vatikán 8. marca – Apoštolská penitenciária aj tento rok v čase Veľkého pôstu organizuje Kurz o vnútornom fóre s cieľom formovať nových kňazov, diakonov a seminaristov, aby si hlbšie uvedomovali krásu sviatosti zmierenia a aby sa tejto sviatosti venovali. Regens Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel v rozhovore pre Vatican News hovorí o cieľoch 29. ročníka kurzu, ktorý v Ríme prebieha v dňoch 5. - 9. marca:

„Túžime pomáhať kňazom uvedomiť si veľkosť a vznešenosť sviatosti zmierenia, ktorá by dnes viac než kedykoľvek predtým mala znovu nájsť centrálne miesto v kresťanskom živote, a teda v pastoračnej činnosti Cirkvi. Jej slávenie si vyžaduje adekvátnu teologickú, právnu a pastoračnú prípravu, lebo ako viackrát povedal pápež František, «spovedníci nemôžu len tak improvizovať bez prípravy».“

Na otázku aké sú charakteristiky, ktoré by nemali chýbať dobrému spovedníkovi, regens Apoštolskej penitenciárie odpovedá:

„Pápež sa neustále odvoláva na postoje prijatia, blízkosti a nehy, ktoré by mali viesť vysvätených služobníkov v ich pastoračnej činnosti, podľa vzoru milosrdného Otca. Osobitne si spomínam na jeho usmernenia účastníkom minuloročného kurzu, v ktorých zdôraznil tri aspekty. Dobrý spovedník, ako pravý Ježišov priateľ, musí pestovať službu zmierenia „obviazaný modlitbou“, modlitbou k Pánovi za dar pastoračnej lásky a modlitbou za veriacich, ktorí k nemu prichádzajú hľadajúc Božie milosrdenstvo; uvedomuje si, že on sám je ako prvý hriešnikom, ktorému bolo odpustené, a je teda schopný porozumieť ranám druhých. Dobrý spovedník je na druhom mieste mužom Ducha Svätého, mužom rozlišovania a súcitu. Svätý Otec pripomenul, že kňaz je tak povolaný pokorne počúvať Božiu vôľu, lebo pri slávení sviatosti zmierenia nie je pánom, ale vysluhovateľom, čiže služobníkom. V spovednici je teda potrebné mať postoj, aký má voči našim hriechom Ježiš, postoj toho, kto nehrozí, ale volá s láskavosťou, dodávajúc dôveru. A nakoniec, dobrý spovedník je aj evanjelizátorom, lebo neexistuje autentickejšia evanjelizácia, než stretnutie sa s milosrdenstvom, skutočnou tvárou Boha.“

Aké miesto má sviatosť zmierenia v duchovnom živote a pri rozoznávaní povolania mladých ľudí? Hovorí Mons. Nykiel:

„Odkedy pápež František oznámil, že 15. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov, ktoré je na programe v októbri, bude mať tému: «Mladí, viera a rozlišovanie povolania», Apoštolská penitenciária sa dala do práce, aby priniesla vlastný príspevok k cirkevnej reflexii odvolávajúc sa na ústrednú rolu sviatosti zmierenia pri raste vo viere a pri rozlišovaní u mladých kresťanov. Nezabúdajme, že samotný Jorge Mario Bergoglio vyrozprával, ako vo veku 17 rokov zacítil počas spovede láskyplnú prítomnosť Boha tak intenzívne, že práve pri tej príležitosti pochopil, že Pán ho volá k rehoľnému životu v Spoločnosti Ježišovej. Práve vo vedomí dôležitosti sviatosti zmierenia pre rozlišovanie povolania mladých vám už v predstihu hovorím, že Apoštolská penitenciária bude v dňoch 26. a 27. apríla organizovať pastoračné sympózium venované práve tejto téme.“ -zk-

08/03/2018 10:03