Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Rozhovor s kard. Turksonom „Hrdza“ o boji s korupciou vychádza v slovenčine

Obálka knihy Hrdza z vydavateľstva Dobrá kniha - RV

06/03/2018 16:35

Slovensko 6. marca – V slovenskom preklade vychádza knižný rozhovor s kardinálom Turksonom o korupcii a jej dôsledkoch na spoločnosť pod názvom Hrdza. Boj proti korupcii v Cirkvi a spoločnosti. Vydanie knihy pripravilo jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha. Taliansky originál vyšiel ani nie pred polrokom vo vydavateľstve Rizolli.

Úvod ku knihe talianskeho novinára Vittoria V. Albertina napísal pápež František. Podľa pápeža Františka korupcia vyrastá z ľudského srdca a môže zapustiť korene v každom človeku. Všetci sme vystavení pokušeniu korupcie. Aj keď si myslíme, že sme ju porazili, môže sa kedykoľvek znova vynoriť.

Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sa v rozhovore zaoberá hlbokými príčinami korupcie, ktorá je celosvetovým problémom. Chápe ju veľmi široko, nielen ako úplatkárstvo, ale ako proces, ktorý začína prebiehať v človeku, ktorý stráca nádej, že zákonnosť a spravodlivosť mu pomôžu dosiahnuť dobro. Tento proces sa šíri v jednotlivcoch i v spoločnosti ako hrdza, ktorá rozožiera, oslabuje, ničí.

Kardinál Turkson ponúka filozofické a duchovné, no i politické a praktické východiská pre boj s týmto spoločenským nešvárom. (Zdroj: Vydavateľstvo Dobrá kniha)

06/03/2018 16:35