Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Kardinál Kasper v novej knihe o Amoris laetitia: Niet dôvodu na obviňovanie z herézy

Kardinál Walter Kasper s pápežom Františkom - RV

06/03/2018 19:12

Vatikán 6. marca –  Kardinál Walter Kasper dnes v Ríme prezentoval svoju novú knihu s názvom: „Posolstvo Amoris laetitia. Bratská diskusia“. V tejto súvislosti, ako aj pri príležitosti včerajších 85. narodenín nemeckého kardinála, známeho teológa a emeritného predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, mu položil niekoľko otázok redaktor Vatican News Alessandro Gisotti:

Kardinál Kasper, na prvých stránkach svojej knihy zdôrazňujete, že Amoris laetitia nie je novým učením, ale kreatívnou obnovou tradície. Môžete to vysvetliť?

„Tradícia nie je akési stojaté jazero, ale je ako prameň, ako rieka: je to niečo živé. Cirkev je živým organizmom a tak sa musí preložiť stále platná tradícia do aktuálnej situácie. Toto je zmysel aggiornamenta, o ktorom hovoril pápež Ján XXIII.“

Podtitul Vašej knihy znie: „Bratská diskusia“. Píšete v nej, že netreba mať strach z diskusií, zároveň však dodávate, že tu „niet miesta pre obviňovanie z herézy“. Čo Vás zasahuje z debát, ktoré nasledovali po zverejnení Amoris laetitia?

„Predovšetkým by som chcel povedať, že diskusie sú v Cirkvi nevyhnutné. Netreba mať strach! Avšak je tu príliš drsná debata, príliš silná, spolu s obviňovaním z herézy. Heréza je tvrdošijný postoj, ktorý neguje formulovanú dogmu. Doktrína o nerozlučiteľnosti manželstva nebola zo strany pápeža Františka zotáznená! Prv než sa povie, že ide o herézu, treba si vždy položiť otázku, ako ten druhý chápe svoje tvrdenie. A predovšetkým, treba predpokladať, že ten druhý je katolíkom, a nie opak!“

Práve keď je reč o diskutovanej „poznámke č. 351“ Amoris laetitia o pripustení k sviatostiam rozvedených a znovu zosobášených v knihe tvrdíte, že táto poznámka by sa mala čítať vo svetle Dekrétu Tridentského koncilu o Eucharistii. Z akého dôvodu?

„Tridentský koncil hovorí, že v prípade, že nejde o ťažký hriech, ale o hriech všedný, Eucharistia tento hriech odstraňuje. Hriech je komplexný termín. Nie je to len objektívna norma, ale je tu aj úmysel, svedomie osoby, a musí sa vidieť vo vnútornom fóre – vo sviatosti zmierenia – či skutočne ide o ťažký hriech, alebo možno o všedný hriech, prípadne azda o žiadny. Ak ide len o všedný hriech, osobu možno rozhrešiť a môže byť pripustená k sviatosti Eucharistie. Toto korešponduje už s učením pápeža Jána Pavla II., a v tomto zmysle je pápež František v plnej kontinuite línie danej predchádzajúcim pápežom. Nevidím teda dôvod hovoriť, že by tu bola heréza.“

V čom podľa Vás Amoris laetitia najviac dodáva pomoc dnešným rodinám? Ako sa dá zužitkovať tento dokument v každodennom živote rodín?

„Poznám niekoľko farností, aj tu v Ríme, ktoré robia stretnutia s manželmi alebo so snúbencami pripravujúcimi sa na manželstvo a čítajú niektoré časti tejto Apoštolskej exhortácie. Jazyk tohto dokumentu je taký jasný, že ho môže porozumieť každý kresťan. Nie je to vysoká teológia nezrozumiteľná pre ľudí.“ -zk-

06/03/2018 19:12