Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Švajčiarski biskupi: Lekár nemá právo rozhodovať o živote a smrti pacienta

Prípravky používané pri eutanázii - ANSA

03/03/2018 16:51

Vatikán/Švajčiarsko 3. marca – Švajčiarski biskupi podrobili tvrdej kritike navrhovanú úpravu smerníc pre lekárov v otázke konca života pacienta. Najproblematickejšie aspekty priblížil pre Vatican News člen Bioetickej komisie pri Konferencii biskupov Švajčiarska prof. André-Marie Jurumanis.

Vo Švajčiarsku bude môcť lekár v plnej autonómnosti určovať, či je eticky správne alebo nesprávne pomôcť nevyliečiteľne chorému pacientovi spáchať samovraždu. Toto nastane, ak budú schválené navrhované zmeny v doterajšej smernici z roku 2004. Zmeny presadzuje Akadémia lekárskych vied, pokladaná „za úrad s najvyššou morálnou autoritou, ktorý usmerňuje praktickú medicínu v krajine.“

Konferencia biskupov Švajčiarska vo svojej rozhodnej kritike poukázala na neprípustnosť nahrádzania cieľov medicíny „relativizmom, ktorý jednostranne dáva dôraz na autodetermináciu pacientov a na subjektívny názor medicínskeho personálu.“

Ako vysvetlil prof. Jurumanis, v doterajšom dokumente bolo jasne definované, že „asistovať pri samovražde je proti cieľom medicíny“. „Sme svedkami schizofrénie medzi Hippokratovou prísahou, ktorá žiada od lekára v žiadnom prípade nazabiť, a medzi rozhodnutím zveriť sa subjektivite lekára, ktorý by sa mal rozhodnúť medzi životom a smrťou. Asistovaná samovražda nie je odpoveďou na utrpenie pacienta,“ uviedol prof. Jurumanis a zdôraznil, že tieto zmeny nerešpektujú dôstojnosť pacienta ani lekára.

Aj keď v návrhu nového textu je zachované právo lekárov odvolať sa na výhradu vo svedomí, na obzore sa objavuje zákernejšie a väčšie nebezpečenstvo, varuje prof. Jurumanis: „Ide o nebezpečenstvo v spoločenskom kontexte, ktorý sa postupne vytvára, že ten, kto nebude vykonávať asistovanú samovraždu bude posudzovaný ako človek bez súcitu, ako niekto, kto nerešpektuje autonómiu chorých.“ -ab-

03/03/2018 16:51