Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež umelcom z Diakonie krásy: Talenty sú pre vás zodpovednosťou a misiou

Ilustračná snímka - RV

24/02/2018 17:28

Vatikán 24. februára – Talent je pre umelca zodpovednosťou a misiou – o tomto dnes hovoril pápež František pri stretnutí s členmi takzvanej Diakonie krásy (Diaconia della Bellezza), ktorých prijal na osobitnej audiencii. Štyridsaťčlenná skupina pozostávajúca z hudobníkov, básnikov, spevákov, maliarov, architektov, filmových umelcov, sochárov, hercov a tanečníkov je v Ríme od 18. februára, dňa liturgickej spomienky blahoslaveného dominikána Fra Angelica, na týždňovom sympóziu.

„Diakonia krásy“ vznikla v októbri 2012 počas Synody o novej evanjelizácii. Práve predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella inauguroval tohtoročné sympózium slávením eucharistie v Bazilike Santa Maria sopra Minerva v Ríme, kde je blahoslavený Angelico pochovaný.

Pápež František účastníkom audiencie pripomenul slová sv. Jána Pavla II., o tom, že umelec „žije v osobitnom vzťahu s krásou“, dokonca, že „krása je jeho povolaním“, ku ktorému ho Stvoriteľ pozýva tým, že mu daroval umelecký talent (porov. List umelcom, 4. apríla 1999, č. 3). Ten však treba rozvíjať podľa logiky evanjeliového podobenstva o talentoch (porov. Mt 25,14-30). Talent je teda zodpovednosť, pripomenul umelcom Svätý Otec, keď povedal:

„Dary, ktoré ste prijali, sú pre každého z vás istou zodpovednosť a istou misiou. Žiada sa od vás totiž, aby ste pracovali bez toho, aby ste sa nechali ovládať vyhľadávaním márnej slávy či ľahkej popularity a tým menej malichernou kalkuláciou pre čisto osobný zisk. Vo svete, v ktorom sa neraz považuje technika za hlavný interpretačný kľúč života (porov. Encyklika Laudato si´, 110), vy ste povolaní, prostredníctvom vašich talentov a čerpajúc zo zdrojov kresťanskej spirituality, navrhovať «alternatívne chápanie kvality života a [povzbudzovať] k prorockému a kontemplatívnemu životnému štýlu, schopnému hlboko sa radovať bez upínania sa na konzum» (tamtiež, 222), slúžiť stvorenstvu a ochrane „oázy krásy“ v našich mestách, ktoré sú príliš často preplnené betónom a bez duše. Ste povolaní pomáhať ľuďom spoznávať nezištnosť krásy.

Pozývam vás preto rozvíjať vaše talenty, aby ste prispeli k ekologickému obráteniu, ktoré by uznalo výsostnú dôstojnosť každej osoby, jej zvláštnu hodnotu, jej kreativitu a jej schopnosť napomáhať spoločnému dobru“.

Pápež umelcov pozval aj k tomu, aby svojím umením šírili kultúru stretnutia, napomáhali budovať vzťahy a vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi:

„Povzbudzujem vás teda, v rámci tejto „Diakonie krásy“, šíriť kultúru stretnutia, budovať mosty medzi osobami, medzi ľuďmi, vo svete, v ktorom sa ešte vztyčujú mnohé múry kvôli strachu z druhých. Majte na srdci vo vyjadrení vášho umenia aj vydávanie svedectva o tom, že veríte v Ježiša Krista a že nasledovať ho  «je nielen pravdivé a správne, ale aj krásne; že toto nasledovanie napĺňa život novým jasom a hlbokou radosťou, a to aj uprostred skúšok» (apošt. exhort. Evangelii gaudium, 167)“. -zk-

24/02/2018 17:28