Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Mukačevský eparcha Milan Šášik pozýva na púť do Užhorodu

Ostatky bl. Teodora Romžu v Katedrále povýšenia Svätého kríža v Užhorode

20/02/2018 12:57

Vatikán/Ukrajina 20. februára – Mukačevský eparcha Milan Šášik CM, ktorý navštívil v uplynulých dňoch Rím, sa v rámci rubriky Vatikánskeho rozhlasu pre gréckokatolíkov podelil o cieli svojej cesty a priblížil aj život Mukačevskej eparchie.

Vo Vatikáne  navštívil vladyka Šášik Kongregáciu pre kauzy svätých vo veci rímskej fázy procesu blahorečenia gréckokatolíckeho mučeníka menom Petro Oros (1917-1953), ktorý za čias veľkého prenasledovania Gréckokatolíckej cirkvi zo strany komunistického režimu pôsobil ako tajný kňaz v ukrajinskej dedine Bilky a jej okolí a bol zastrelený 27. augusta 1953 ako 36-ročný. Podľa slov vladyku Šášika časový horizont blahorečenia zatiaľ nemožno predvídať, keďže je potrebné ešte dopracovať tzv. „positio“ - hlavný dokument, ktorý sa predloží na hlasovanie členom Kongregácie pre kauzy svätých. 

V kauze blahoslaveného biskupa a veľkomučeníka Teodora Romžu mukačevský eparcha Milan Šášik konzultoval s odborníkmi Rímskej kúrie postup pri dokumentácii a overovaní zaznamenaných uzdravení na príhovor blahoslaveného Teodora. Tento rok 28. júna bude Mukačevská eparchia sláviť v Užhorode 15. výročie prenesenia relikvií bl. Teodora Romžu. Vladyka Milan pozval pri tejto príležitosti do Užhorodu na púť so slávnostnou procesiou aj veriacich zo Slovenska. 

Mukačevská eparchia sa postupne pripravuje duchovným programom na slávenie výročí, ktoré ju čakajú v najbližších rokoch. V roku 2021 uplynie 250 rokov od kánonického potvrdenia eparchie, ktorá jestvovala už prinajmenšom od 15. storočia. Bula pápeža Klementa XIV. o založení eparchie vyšla 19. septembra 1771. Rovnako o tri roky sa bude sláviť aj 375. výročie Užhorodskej únie z 24. apríla 1646, ktorou bola obnovená jednota s Rímom.

V súvislosti s tohtoročnou témou duchovnej prípravy, ktorá znie „Tvoju tvár hľadáme, Pane“, vladyka Milan Šášik požiadal v Ríme o zapožičanie Mandylionu, vzácneho milostivého obrazu, ktorý predstavuje Pánovu tvár odtlačenú na Veronikinej šatke. Mukačevský eparcha pozval pri tejto príležitosti veriacich na návštevu Katedrály povýšenia Svätého kríža v Užhorode, kde bude Mandylion vystavený od 4. do 17. marca a kde si môžu uctiť aj ostatky bl. Teodora Romžu. -jb-

 

20/02/2018 12:57