Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Mladí môžu ovplyvniť synodu aj cez sociálne siete

Svätý Otec s mladými na SDM v Krakove - OSS_ROM

17/02/2018 15:42

Vatikán 17. februára – V Tlačovom stredisku Svätej stolice sa včera konala tlačová konferencia o tzv. predsynodálnom stretnutí, ktoré sa bude konať v Ríme od 19. do 24. marca v rámci príprav na 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody venovanej mladým s titulom „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Pred novinárov predstúpil generálny sekretár synody kardinál Lorenzo Baldisseri spolu s podsekretárom Mons. Fabiom Fabenem. Zástupcami mladých boli Stella Marilene Nishimwe z Burundi a mladý Talian Fillippo Passantino.

Pápež František vo výročný deň začiatku svojej služby na čele Katolíckej cirkvi, 19. marca, otvorí pracovné stretnutie viac ako 300 mladých z celého sveta v Kolégiu Mater Ecclesiae v Ríme. Svätý Otec odpovie na otázky mladých z piatich kontinentov, zastupujúcich nielen všetky biskupské konferencie, ale tiež cirkevné a dobrovoľnícke hnutia, iné kresťanské vierovyznania a náboženstvá. Svoje zastúpenie budú mať aj mladí, ktorí žijú v špeciálnych situáciách, ako napr. vo väzení alebo v zariadeniach pre liečbu drogovej závislosti.

Vychádzajúc z priania pápeža Františka, aby sa na príprave synody podieľali nielen mladí veriaci katolíci, ale aby mali možnosť sa vyjadriť všetci, aj tí neveriaci, sekretariát pre synodu pripravil v šiestich jazykoch facebookovú stránku pod názvom synod2018. Na stránku sa môžu pomocou vlastného konta prihlásiť mladí z celého sveta vo veku od 16 do 29 rokov, bez ohľadu na svoje vierovyznanie. O cieľoch tohto projektu mladý spolupracovník z Talianska Filippo Passantino povedal:

„Chceme vstúpiť do digitálneho sveta a využiť sociálne siete na prezentáciu a zozbieranie svedectiev, otázok, príbehov dnešných mladých, ktorí prežívajú ťažkosti v práci a v spoločnosti. Konečným cieľom, na ktorý chceme upriamiť pozornosť všetkých, je šťastie mladých, aby viac nenachádzali zatvorené dvere, ale znaky nádeje zo strany tých, ktorí majú zodpovednosť v tomto svete.“

Ako informoval kardinál Baldisseri, na online dotazník prišlo viac než 221 tisíc odpovedí, z ktorých 56% je z Európy. Ďalej uviedol, že je potrebné rozšíriť pastoračné pole pôsobnosti Cirkvi vo svete:

„Dnes existuje vo farnostiach mnoho rôznych centier pre mladých a Cirkev nemá len zlepšovať ponuku pastorácie mladých vo farnostiach prostredníctvom väčšej blízkosti, ale musíme tiež vyjsť mladým naproti mimo farnosti. A táto pred - synoda chce práve pozvať sem do Ríma nie len mladých, ktorí žijú vo farnostiach a v hnutiach, ale aj tých vzdialených. A tí, ktorí sa na nej zúčastnia, budú poslami tejto pekne prežitej skúsenosti v Ríme a apoštolmi medzi rovesníkmi.“

Ako odznelo na tlačovej konferencii, na tzv. predsynode budú okrem mladých prítomní aj rodičia, vychovávatelia, kňazi, či pastorační pracovníci. -ab-

17/02/2018 15:42