Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež prijal Skupinu Santa Marta: Tolerovať vykorisťovanie predstavuje spoluvinu

Pápež pri stretnutí so Skupinou Santa Marta

09/02/2018 14:11

Vatikán 9. februára – „Moderný bič, ktorý aj naďalej spôsobuje nevýslovné ľudské utrpenie“ – takto nazval pápež František fenomén obchodovania s ľuďmi pri stretnutí s členmi Skupiny Santa Marta. Toto medzinárodné združenie vládnych a mimovládnych organizácií, zaoberajúce sa ochranou ľudí pred moderným otroctvom, dnes ukončilo svoje dvojdňové stretnutie v Ríme.

Svätý Otec v príhovore pripomenul, že problém obchodovania s ľuďmi je mimoriadne rozšírený a vyjadril nádej, že stretnutia prinesú dobré ovocie: 

„Mám nádej, že tieto dni reflexie a výmeny skúseností priniesli v jasnejšom svetle vzájomnú prepojenosť globálnych a lokálnych problémov obchodovania s ľudskými osobami. Skúsenosť ukazuje, že tieto moderné formy sú omnoho rozšírenejšie než by sme si mohli predstavovať, dokonca – na našu hanbu a škandálne – aj vo vnútri tých najprosperujúcejších spoločností“.

Pápež František, ktorému problém obchodovania s ľuďmi osobitne leží na srdci, poukázal aj na spolupáchateľstvo spoločnosti, keď v rôznych formách toleruje a podporuje vykorisťovanie osôb:

„Volanie Boha ku Kainovi, ktoré sa nachádza na prvých stránkach Biblie – «Kde je tvoj brat?» – nás provokuje k vážnemu preskúmaniu rozličných foriem spoluviny, ktorými spoločnosť toleruje a podporuje vykorisťovanie zraniteľných mužov, žien a detí, a to osobitne v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi na sexuálne účely, (porov. Apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 211). Iniciatívy zamerané na boj proti obchodovaniu s ľudskými osobami, v ich konkrétnom cieli narušiť zločinecké siete, musia čoraz viac brať do úvahy tie najširšie s nimi súvisiace sektory, ako napríklad zodpovedné používanie technológií a komunikačných prostriedkov, nehovoriac o štúdiu etických dôsledkov tých modelov ekonomického rastu, ktoré dávajú prednosť zisku na úkor osôb“.

Potrebné je zvyšovať povedomie spoločnosti v súvislosti s problémom obchodovania s ľuďmi, ako aj pomáhať obetiam znovu sa začleniť do spoločnosti, povedal členom Skupiny Santa Marta Svätý Otec:

„Som plný dôvery, že vaše diskusie počas týchto dní tiež pomôžu zvýšiť povedomie o vzrastajúcej potrebe pomoci obetiam týchto zločinov, sprevádzajúc ich na ceste znovuzačlenenia do spoločnosti a znovuobnovenia ich ľudskej dôstojnosti. Cirkev je vďačná za každé úsilie vynaložené na podanie balzamu Božieho milosrdenstva tým, ktorí trpia, lebo toto predstavuje aj jeden zásadne dôležitý krok k uzdraveniu a obnove spoločnosti ako celku.“ -zk-

09/02/2018 14:11