Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Pápežskom slovenskom kolégiu a v Bazilike sv. Klementa

Mozaika v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme od akad. majstra Jozefa Cincíka - RV

06/02/2018 12:34

Rím 6. februára – Sviatok spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda oslávi  Pápežské slovenské kolégium v Ríme ako slávnosť svojich patrónov v nedeľu 11. februára. Vo Večnom meste sa tiež spoločne stretnú príslušníci viacerých slovanských národov, ktoré ich majú osobitne v úcte ako svojich vierozvestcov, a to v Bazilike sv. Klementa 13. februára.

Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda na svojej pôde oslávi svojich patrónov v nedeľu 11. februára slávnostnou svätou omšou v kaplnke kolégia o 16.30, ktorej  bude predsedať páter Miroslav Konštanc Adam OP, prelát sudca Rímskej roty. Po omši bude nasledovať spoločenské stretnutie Slovákov žijúcich v Ríme a okolí.

Svätá omša v Bazilike sv. Klementa na Via Labicana spojená so sviečkovým sprievodom a modlitbou na mieste pochovania sv. Konštantína Cyrila v podzemí chrámu bude v utorok 13. februára o 18.30. Slávnosť tento rok organizuje Pápežské kolégium Nepomucénum a omši bude presedať olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner, kustód pútnickej svätyne vo Velehrade.

V liturgickom kalendári univerzálnej Cirkvi pripadá slávnosť sv. Cyrila a Metoda na 14. februára. Na Slovensku sa slávi 5. júla. -jb-

06/02/2018 12:34