Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pozvanie iným náboženstvám prežiť deň modlitby za mier vo vlastných chrámoch

Svätý Otec počas modlitby Anjel Pána (04.02.2018) - ANSA

06/02/2018 15:36

Vatikán 6. februára – Pápežská rada pre medzináboženský dialóg dala do osobitnej pozornosti predstaviteľom iných náboženstiev pozvanie Svätého Otca venovať piatok 23. februára modlitbe a pôstu za pokoj vo svete. V dnes publikovanom komuniké pápežskej rady sa okrem iného uvádza:

„Pápežská rada pre medzináboženský dialóg, vedomá si toho, že náboženstvá môžu významne prispieť k dosiahnutiu a upevneniu mieru, bude vďačná bratom a sestrám z iných náboženstiev, ak sa rozhodnú prijať túto výzvu a prežívať momenty modlitby, pôstu a reflexie podľa svojej vlastnej tradície a na vlastných kultových miestach.“

Výzvu s osobitným zameraním na vyprosenie mieru pre Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán adresoval Svätý Otec František v uplynulú nedeľu všetkým kresťanom, ako aj príslušníkom iných náboženstiev. Tých pozval, aby sa k iniciatíve pripojili takou formou, akú uznajú za vhodné. -jb-

06/02/2018 15:36