Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Dokumenty

Pôstne posolstvo 2018: „Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“

Ilustračná snímka - RV

06/02/2018 13:20

Vatikán 6. februára – „Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). Tento verš z Matúšovho evanjelia použil Svätý Otec ako hlavnú myšlienku svojho tohtoročného posolstva na Pôstne obdobie, ktorého text dnes zverejnili v Tlačovom stredisku Svätej stolice.

Na predstavení dokumentu pápeža Františka sa zúčastnil prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson, pracovník Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Krzysztof Marcjanowicz, vedúca Španielskej katolíckej charity Natalia Peiró a riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.

Svätý Otec sa svojim posolstvom túži prihovoriť nielen veriacim katolíkom, ale „všetkým ľuďom dobrej vôle otvoreným na Boží hlas“. Dokument je rozdelený na štyri časti.

V prvej, s názvom „Falošní proroci“, poukazuje pápež František na tých, ktorí sa správajú ako „zaklínači hadov“ zneužívajúci ľudské emócie alebo ako „šarlatáni“ podsúvajúci lacné a okamžité riešenia. Vzbudzujú v ľuďoch túžby po falošnom šťastí a mätú ich. Ako píše pápež, diabol odjakživa „prezentuje zlo ako dobro a klamstvo ako pravdu, aby zmiatol srdce človeka“.

Svätý Otec v druhej časti, nazvanej „Studené srdce“, pomenováva znaky, ktoré upozorňujú na vyhasínanie lásky, nielen voči blížnym, ale aj voči stvorenstvu. Pápež však neostáva len pri konštatovaní stavu a nebezpečenstiev, ale pripomína aj osvedčené lieky kresťanov už od staroveku: modlitba, almužna a pôst. Bližšie ich opisuje v tretej časti pod jednoduchým názvom „Čo robiť?“.

O modlitbe hovorí pápež František ako o prostriedku, ktorý nám pomáha vidieť veci pravdivo. Almužna je konkrétnym skutkom, ktorým vydáva Cirkev svedectvo o bratskom spoločenstve a jednotlivcovi pomáha vidieť v druhom človeku brata. Pôst, ako píše Svätý Otec, robí človeka vnímavým na Boha a zároveň dáva skúsenosť, že jedine Boh môže uhasiť náš hlad.

V poslednej časti pod názvom „Oheň Veľkej noci“ pápež František pripomína, že aj tento rok Cirkev pozýva k modlitbovej akcii „24. hodín pre Pána“, a to z piatka na sobotu 9. a 10. marca. V rámci tejto pastoračnej iniciatívy má byť v každej diecéze aspoň jeden kostol otvorený nepretržite 24 hodín, aby ľudia mohli prísť na adoráciu a pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Svätý Otec predkladá svoje pôstne posolstvo v duchu prípravy na Veľkú noc. Pozýva všetkých prežiť počas obradov Bielej soboty skúsenosť Emauzských učeníkov: „Počúvanie Pánovho slova a nasýtenie sa eucharistickým chlebom dovolí nášmu srdcu opäť zahorieť vierou, nádejou a láskou.“ -ab-

06/02/2018 13:20