Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Chaldejskí biskupi z Iraku i ďalších krajín sú v Ríme na návšteve ad limina

Chaldejskí biskupi na návšteve ad limina

05/02/2018 19:46

Vatikán 5. februára – Svätý Otec dnes predpoludním vo Vatikáne prijal na osobitnej audiencii predstaviteľov Chaldejskej katolíckej cirkvi, ktorí sa v týchto dňoch nachádzajú v Ríme na návšteve ad limina. Na audiencii sa zúčastnili šestnásti biskupi a dvaja patriarchálni administrátori, na čele so svojím prímasom, patriarchom chaldejskej Babylónie Louisom Raphaëlom I. Sakom, ktorý sídli v Bagdade.

Na rozdiel od iných biskupských konferencií, ktoré sa spájajú s územím jednej krajiny, títo reprezentanti zastupujú približne milión chaldejských veriacich, žijúcich na území viacerých štátov. Najväčšia komunita veriacich, približne štvrť milióna, žije na území Iraku. Ďalej sa komunity veriacich nachádzajú v Sýrii, Iráne, Libanone, Egypte, Turecku, USA, Austrálii, Kanade a vo viacerých štátoch Európy.

Zástupcovia Chaldejskej cirkvi informovali pápeža Františka o neľahkej situácii svojich veriacich. Medzi prenasledovanými kresťanmi v Iraku a Sýrii tvoria veľkú časť práve členovia Chaldejskej cirkvi. Aj skupina 149 irackých utečencov, ktorých prijalo Slovensko koncom roka 2015 a poskytlo im azyl, patrí práve k chaldejským katolíkom.

Mnohí kresťania, ktorí museli utiecť z Ninivskej planiny pred terorom islamistov sa prichýlilo v utečeneckých táboroch v Jordánsku, Sýrii, Turecku či Libanone, alebo hľadali útočisko inde: v Európe, USA, Kanade, v Latinskej Amerike či Austrálii. Po oslobodení Ninivskej roviny sa už niektorí z utečencov začali vracať do svojej vlasti a obnovovať svoje domy.

Členovia Chaldejskej cirkvi sú potomkami starovekých Asýrov, ktorí obývali územie Mezopotánie pred viac ako 6700 rokmi a ich hlavným mestom bolo Ninive. Patrili medzi prvé národy, ktoré prijali Kristovo posolstvo v prvom storočí a pokladajú sa za nasledovníkov sv. apoštola Tomáša.

Počiatky zjednocovania chaldejských východných kresťanov s Rímom siahajú do 13. storočia a spájajú sa s pôsobením dominikánskych a františkánskych  misionárov. V roku 1552 skupina chaldejských biskupov začala vyvíjať úsilie o zjednotenie s rímskym pápežom.

Významným medzníkom bol rok 1553, keď pápež Július III. vyhlásil opáta Yuhannana Sulaka za chaldejského patriarchu s menom Šimon VIII. a v Bazilike sv. Petra ho vysvätil za biskupa. Nasledovalo však komplikované obdobie, ktoré sa definitívne stabilizovalo až v roku 1830. Patriarcha Chaldejskej katolíckej cirkvi kedysi sídlil v Mosule, no od roku 1950 je jeho sídlom Bagdad. -ab-

05/02/2018 19:46