Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František povzbudil k boju proti úžerníctvu a hazardu

Ilustračná snímka - ANSA

03/02/2018 15:30

Vatikán 3. februára – „Úžere sa dá predchádzať výchovou k striedmemu životnému štýlu, ktorý vie rozlíšiť medzi tým, čo je nadbytočné a tým, čo je nutne potrebné“. Aj tieto slová adresoval Svätý Otec dnes napoludnie viac ako 300 členom talianskeho združenia proti úžerníctvu a hazardu (Consulta Nazionale Antiusura), ktorých prijal na osobitnej audiencii. Združenie, ktoré založil v roku 1991 páter Massimo Rastrelli, má v súčasnosti stovky poradenských centier po celom Taliansku.

Ako vo svojom príhovore pripomenul Svätý Otec členovia združenia svojou angažovanosťou za 26 rokov činnosti pomohli viac ako 25 tisíc rodinám vysporiadať sa z následkami úžery a začať nový život. Pápež povzbudil prítomných ďalej bojovať proti úžere správnou výchovou a uvedomením si následkov toho, keď niekto žije nad svoje pomery:

„Úžera ponižuje a zabíja. Úžera je pradávne zlo a žiaľ ešte stále utajované, ktoré, tak ako had, škrtí svoje obete. Treba mu predchádzať, odvádzať ľudí od zhubného zadlžovania sa z dôvodu obživy alebo záchrany podniku. Úžere sa dá predchádzať výchovou k striedmemu životnému štýlu, ktorý vie rozlíšiť medzi tým, čo je nadbytočné a tým, čo je nutne potrebné, a vedie k zodpovednosti nevytvárať dlhy kvôli získaniu vecí, ktorých sa je možné zrieknuť. Je potrebné obnovovať sa v cnostiach chudoby a obety. Chudoby, aby sme sa nestali otrokmi vecí a obety, pretože v živote nemôžeme mať všetko.“

Svätý Otec spomenul aj dôležitosť vytvárania „prostredia založeného na zákonnosti a čestnosti u jednotlivcov aj inštitúcií.“ Tiež poukázal na potrebu mať viac dobrovoľníkov, ktorí by načúvali ľuďom postihnutým úžerou a vedeli by im poradiť a sprevádzať ich pri riešení ich ponižujúcej situácie. Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na zodpovednosť spoločnosti, ktorá by mala mať v centre svojho záujmu človeka, a nie zisk:

„Medzi príčinami hospodárskych a finančných kríz je vždy taká koncepcia života, ktorá dáva na prvé miesto zisk, a nie človeka. Ľudská dôstojnosť, etika, solidarita a spoločné dobro by mali byť vždy stredobodom hospodárskych politík realizovaných verejnými inštitúciami. Od nich sa očakáva, že budú primeranými opatreniami odrádzať od prostriedkov, ktoré sú priamo alebo nepriamo príčinou úžery, ako sú napríklad hazardné hry.“

Členom združenia proti úžere pápež František poďakoval za ich prácu a povzbudil ich, aby aj naďalej boli zdrojom nádeje pre ľudí, ktorí sa na nich obracajú s prosbou o pomoc:

„Ľudia, ktorým ste pomohli dostať sa z úžery môžu dosvedčiť, že tma v tuneli, ktorým prešli je hlboká a skľučujúca, ale existuje tiež svetlo, ktoré je silnejšie a môže osvietiť a dať útechu. Pre chudobných, zadlžených ľudí či podniky v problémoch môžete byť zdrojom nádeje. Pokračujte vo svojej službe s vytrvalosťou a odvahou, je to kvas pre celú spoločnosť.“

V závere svojho príhovoru Svätý Otec vyzval k podpore nového ekonomického myslenia, založeného na úcte k človeku:

Spoločne apelujme za nový humanizmus v ekonomike, ktorý «urobí koniec ekonomike vylúčenia a nerovnosti», tej ekonomike, ktorá zabíja, ekonomickým systémom, v ktorých muži a ženy nie sú viac osobami, ale sú znížení na nástroje v logike skartácie, ktorá vyvoláva hlbokú nerovnováhu“ (porov. Posolstvo Medzinárodnému ekonomickému sympóziu, 26. novembra 2016). -ab-

03/02/2018 15:30