Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Mons. Bernard Bober oslávil v Košiciach 25 rokov biskupskej služby

Záverečné poſehnanie jubilujúceho Mons. Bernarda Bobera pri slávnosti 30. jan. 2018 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach (FOTO: Jaroslav Fabián) - RV

30/01/2018 18:31

Slovensko 30. januára – Dnes oslávil 25. výročie svojej biskupskej konsekrácie košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Spolu s členmi slovenského biskupského zboru, kňazmi, zasvätenými osobami a veriacimi arcidiecézy sa Mons. Bober poďakoval pri svätej omši v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Slávnostným kazateľom bol kardinál Jozef Tomko, ktorý osobne vysvätil Mons. Bobera v roku 1993 v košickom Dóme. Blahoprianie zo strany Svätého Otca Františka jubilujúcemu košickému arcibiskupovi tlmočil apoštolský nuncius Mons. Giacomo Guido Ottonello, prostredníctvom ktorého Mons. Bober zároveň zaslal Svätému Otcovi ďakovný list.  

Mons. Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave. Postupne pôsobil ako kaplán v Humennom, v Snine a v Zborove, od roku 1978 ako farský administrátor v Kecerovciach, od roku 1990 farár-dekan v Humennom a od roku 1991 generálny vikár. Pápež sv. Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 menoval za titulárneho biskupa vissalského a košického pomocného biskupa, vysviacku prijal 30. januára 1993. Za košického arcibiskupa bol menovaný 4. júna 2010 a úrad prevzal 10. júla 2010. -jb-

30/01/2018 18:31