Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Slávnosť prenesenia ikony Salus Populi Romani: Pod tvoju ochranu sa utiekame

Pápež František v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme - ANSA

29/01/2018 15:19

Vatikán 29. januára – „Urobme Matku hosťom našej každodennosti“ – takto pápež František vyzval veriacich pri svätej omši v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore v nedeľu 28. januára. Slávil ju pri príležitosti výročnej slávnosti prenesenia mariánskej ikony Salus Populi Romani, ochrankyne obyvateľov Ríma, do tejto baziliky.

Ikona, ktorú si pápež prichádza uctiť vždy pred odchodom na apoštolskú cestu i po svojom návrate, sa takto predstavila verejnosti po jej nedávnom zreštaurovaní. Jej farby jasnejšie vystúpili spod dobových nánosov a výraznejšie sa ukázal pôvodný byzantský charakter ikony. Výjav, na ktorom je malý Ježiš v náručí Matky zobrazený so žehnajúcim gestom pravej ruky, je známy po celom svete aj ako symbol Svetových dní mládeže.

Svätý Otec v homílii vychádzal z najstaršej mariánskej antifóny: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná“. Už starovekí otcovia učili kresťanov utiekať sa pod ochranný plášť Panny Márie, Božej Matky, vysvetlil pápež František:

„Táto múdrosť, pochádzajúca z dávnych dôb, nám pomáha: Matka stráži vieru, chráni vzťahy, zachraňuje v nečasoch a uchováva pred zlom. Tam, kde je Panna Mária ako doma, tam diabol nevstúpi. ... Tam, kde je Matka, nepokoj nezíska prevahu, strach tam nevíťazí. Kto z nás toto nepotrebuje? Kto z nás nie je niekedy rozrušený či znepokojený? Koľkokrát je srdce rozbúreným morom, kde sa prevaľujú vlny problémov a vetry obáv neprestávajú vanúť! Mária je bezpečnou archou uprostred povodne. Tým, čo nám dodá útechu a nádej, nebudú ani idey, ani technológia, ale tvár Matky, jej ruky, ktoré hladia život, jej plášť, pod ktorý nás prichyľuje. Učme sa nachádzať útočisko tak, že každý deň prídeme za Matkou.“   

Panna Mária „zasahuje urýchlene“, rovnako, ako keď sa urýchlene vydala na pomoc sv. Alžbete, vysvetlil ďalej Svätý Otec, pričom zdôraznil, že jej materinské srdce „sa nehanbí za rany a slabosti svojich detí“.

Mať Matku pri sebe nie je niečím „ľubovoľným navyše“, ale je to „Kristov testament“, dodal pápež František a pripomenul, ako Pán z kríža zveril milovanému učeníkovi svoju Matku: „Hľa, tvoja Matka!“ (Jn 19,27).

Pri omši spojenej s navrátením zreštaurovanej ikony na pôvodné miesto v bočnej kaplnke baziliky, zhrnul Svätý Otec svoju homíliu do tejto výzvy:

„Urobme Matku hosťom našej každodennosti, urobme ju neustále prítomnou v našom dome, naším bezpečným útočiskom. Zverme jej každý náš deň. Vzývajme ju v každej situácii nepokoja. A nezabudnime sa k nej vrátiť, aby sme jej poďakovali.“

Trvalým miestom ikony Salus Populi Romani v hlavnej mariánskej bazilike je Paulínska kaplnka, ktorá sa nachádza na ľavej strane na úrovni hlavného oltára. Táto kaplnke je už tradične aj miestom významných slávností slovenskej komunity v Ríme, najmä pri príležitosti národných sviatkov a pútí. -zk- 

29/01/2018 15:19