Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Dobrovoľníci Červeného kríža u pápeža Františka: Prorocká facka na prebudenie dobra

Svätý Otec počas stretnutia s členmi Červeného kríža

27/01/2018 17:17

Vatikán 27. januára – Sobotňajšie dopoludnie patrilo vo Vatikáne dobrovoľníkom Červeného kríža z celého Talianska, ktorí svojimi červenými uniformami zaplavili celé okolie. Pápež František prijal asi 7000 dobrovoľných zdravotníkov v Aule Pavla VI. na osobitnej audiencii. Ich službu nazval prorockou a dal ju do súvisu s biblickou postavou milosrdného Samaritána, ktorá vyjadruje postoj samotného Ježiša Krista.

Vo svojom príhovore Svätý Otec vyzdvihol význam Červeného kríža týmito slovami:

„Červený kríž plní v celom Taliansku a vo svete nezastupiteľnú službu, vzácnu tak pre prácu, ktorú fyzicky koná, ako aj pre ducha, s ktorým ju koná, čím prispieva k šíreniu novej, otvorenejšej a solidárnejšej mentality.“

Pápež František ocenil pomoc členov Červeného kríža pri rôznych nešťastiach a náročných situáciách, ako je pomoc obetiam zemetrasení či pomoc utečencom v ohrození života. Poukázal na skutočnosť, že pomoc utečencom má širší rozmer, ktorý vedie dobrovoľníka premýšľať takto:

„«Nepomôžem ti len v tejto chvíli, keď ťa vyťahujem z mora a privádzam do bezpečia, ale ubezpečujem ťa, že tu budem a postarám sa o teba.» Preto vaša prítomnosť po boku utečencov znamená prorocký znak, tak potrebný v našej dobe.“

Pápež František prirovnal funkciu tohto „prorockého znaku“ k „facke“ od proroka, ktorá dokáže v srdciach ľudí prebudiť tú lepšiu stránku, ktorá v nich drieme.

Poslanie dobrovoľníkov Červeného kríža pripodobnil Svätý Otec poslaniu Dobrého Samaritána z evanjelia, pretože aj v Štatúte je ako prvý základný princíp uvedená „ľudskosť“, ktorá privádza k «predchádzaniu a zmierňovaniu ľudského utrpenia, nech je to kdekoľvek».

„Kultúra skartovania, ktorá je dnes veľmi aktuálna, je anonymnou kultúrou, bez vzťahov a bez tváre. Ona sa stará len o niektorých, vylúčiac mnohých ďalších. Potvrdenie princípu ľudskosti znamená stať sa podporovateľom myslenia zakoreneného na hodnote každej ľudskej bytosti, a praxe, ktorá nekladie do stredu života spoločnosti ekonomické záujmy, ale starostlivosť o ľudí. Nie peniaze sú v centre, ale ľudia!“

Druhý a tretí princíp Štatútu Červeného kríža dal pápež do vzájomného súvisu:

„Druhým princípom stanoveným v Štatúte je „nestrannosť“, čo vedie k tomu, že vlastná činnosť nebude založená na «akomkoľvek robení rozdielov na základe národnosti, rasy, vierovyznania, triedy alebo politického názoru». Jej dôsledkom je „neutralita“ – tretí princíp – pre ktorý sa hnutie nepripája na žiadnu zo strán v konfliktoch alebo v sporoch politických, rasových či náboženských. Toto kritérium činnosti je protikladom ku dnes žiaľ tak častej tendencii rozdeľovať ľudí na tých, ktorí si zaslúžia pozornosť a pomoc a na tých, ktorí je naopak nie sú hodní.“

„S nestrannosťou reaguje Samaritán v evanjeliu: on nevyšetruje muža ležiaceho na zemi, aby si prv ako mu pomôže zistil odkiaľ pochádza a akej je viery, alebo či bol napadnutý nespravodlivo alebo zaslúžene.“

„Samaritán reaguje, osobne platí. Tak ako rád hovorím, že diabol vstupuje cez vrecká, podobne aj cnosti vychádzajú z vreciek: on platí na pomoc druhému.  Samaritán miluje. Za jeho osobou sa skrýva postava samotného Ježiša, ktorý sa sklonil k ľudstvu a ku každému z tých, ktorých si praje nazývať bratmi, bez robenia akýchkoľvek rozdielov, ale núkajúc svoju spásu každému človeku.“

Svätý Otec spomenul aj skutočnosť, že Taliansky Červený kríž svoje princípy ľudskosti, nestrannosti a neutrality zdieľa s Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktorých súčasťou je ďalších 190 národných organizácií.

V závere svojho príhovoru si pápež František spomenul aj na tých členov, ktorí obetovali svoj život pri rôznych záchranných akciách.  Zmysel misie všetkých členov Červeného kríža zhrnul týmito slovami:

„Budovanie vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi, a zrod trvalého mieru, ktorý môže byť založený len na štýle spolupráce, ktorú treba podporovať v každom ľudskom a spoločenskom prostredí, a na priateľských vzťahoch. Ten totiž, kto hľadí na druhých cez okuliare priateľstva, a nie cez optiku súťaženia alebo konfliktu, stáva sa tvorcom obývateľnejšieho a ľudskejšieho sveta.“ -ab-

27/01/2018 17:17