Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Ranná homília Svätého Otca: Úloha odovzdávať vieru svedectvom a materinskou výchovou

Pápež František počas svätej omše v Dome sv. Marty

26/01/2018 15:09

Vatikán 26. januára – V centre dnešnej pápežovej homílie v Dome sv. Marty bolo poslanie kresťana odovzdávať vieru. V deň liturgickej spomienky svätých biskupov Timoteja a Títa pápež František komentoval Druhý list svätého Pavla Timotejovi (2 Tim 1,1-8), kde sa apoštol národov obracia na svojho učeníka a spomína na jeho «úprimnú vieru». Bol to práve Pavol, ktorý Timotejovi ohlasoval Krista. Svätý Otec osobitne zdôraznil tri výrazy Pavlovho listu, poukazujúce na to, ako sa má viera odovzdávať: slovo „syn“, ktorým oslovuje Pavol Timoteja, ďalej výraz „svedectvo“ a napokon slová „matka“ a „stará matka“.

Pavol dáva duchovný zrod Timotejovi prostredníctvom „bláznovstva kázania, a toto je jeho otcovstvo“. V liturgickom čítaní sa však hovorí aj o slzách, lebo Pavol neprisládza svoje hlásanie polopravdami. Ohlasuje s odvahou. Toto robí Pavla Timotejovým otcom. Kázanie, ako hovorí Svätý Otec, „nemôže byť vlažné“:

„Hlásanie vždy – dovoľte mi ten výraz – dáva „preplesk“: je to určité zaucho, akási facka, ktorá tebou pohne a vedie ťa vpred. Sám Pavol hovorí: „bláznovstvo kázania“. Je to šialenstvo, lebo to znamená povedať, že Boh sa stal človekom a potom bol ukrižovaný a potom vstal z mŕtvych... Čo povedali Pavlovi obyvatelia Atén? „Vypočujeme si ťa napozajtra“. (...) V kázaní viery je vždy „štipka bláznovstva“. A pokušením je falošný „zdravý rozum“, tá polovičatosť: „Ale nie, žarty bokom, nepreháňajme to...“ – je to vlažná viera.“

Druhým slovom liturgického čítania je „svedectvo“. Ako povedal pápež František, vieru treba odovzdávať prostredníctvom svedectva, ktoré dáva slovám silu. „Ako sa len milujú!“, hovorievali ľudia prvým učeníkom, rozpoznávajúc na základe toho, že sú kresťanmi.

„Dnes v podaktorej farnosti (...) keď tam niekto príde, počuje, čo hovorí jeden o druhom, o tom a o tamtom... Namiesto výrazu: „ako sa milujú“, má človek chuť povedať: „Ako jeden druhého sťahujú z kože! Ako sa zdiera z kože! Jazyk je nožom na stiahnutie druhého z kože! A ako môžeš odovzdať vieru pri takomto ovzduší skazenom klebetami a očierňovaním? Nie. Svedectvo. „Pozri, tento nikdy neohovára; tento sa venuje takémuto dobročinnému dielu; tento zas, keď je niekto chorý, ide ho navštíviť.“ - Prečo to robí? - Zvedavosť: prečo táto osoba žije takto? Prostredníctvom svedectva sa rodí otázka „prečo“ a tam sa odovzdáva viera: prečo má vieru, prečo ide v Ježišových stopách.“

Matka, stará mama, materstvo - to je tretia skupina slov v liste sv. Pavla, na ktoré v homílii poukázal Svätý Otec. „Viera sa odovzdáva v materskom lone, v lone Cirkvi“ , „lebo Cirkev je matka, Cirkev je ženského rodu. Materstvo Cirkvi sa predlžuje v materstve matky, ženy“, vysvetľuje pápež, pričom spomína na istú rehoľnú sestru, ktorú stretol v Albánsku. Tá bola počas diktatúry vo väzení, no z času na čas jej stráž dovolila, aby sa išla na chvíľu poprechádzať popri rieke, mysleli si: veď čo by už len tak mohla urobiť táto chuderka. Ale naopak, pokračoval Svätý Otec, bola prefíkaná a ženy, vediac, kedy vychádza, prinášali svoje deti a ona ich potajomky krstila vodou z rieky. Je to pekný príklad, povedal pápež František.

„Ja si však kladiem otázku, či matky a staré matky sú ako tieto dve, o ktorých Pavol hovorí, že (Timotejovi) odovzdali vieru: „už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika...“ – Odovzdávajú túto úprimnú vieru? Tak trochu... povedia: „Veď áno, naučí sa, keď pôjde na náboženstvo“. No ja vám hovorím, rozosmúti ma, keď vidím deti, ktoré sa nevedia prežehnať. Namiesto toho, aby urobili pekný znak kríža – lebo vedia, že čosi majú urobiť – robia akési nezrozumiteľné pohyby, lebo im chýba mama a stará mama, ktoré by ich to naučili. Koľkokrát uvažujem nad tým, čo sa vyučuje pri príprave na manželstvo. Nevestu, tú, ktorá bude mamou, učia ju, že musí odovzdávať vieru?

„Prosme Pána, aby nás učil odovzdávať vieru - ako tí, ktorí vydávajú svedectvo, ako kazatelia, a aj ako ženy, ako matky,“ uzavrel svoju homíliu v Dome sv. Marty pápež František. -zk-

26/01/2018 15:09