Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Klerikalizmu treba predísť už v seminári, zdôraznil pápež čilským biskupom

Svätý Otec počas stretnutia s biskupmi v sakristii katedrály (16. januára 2018) - ANSA

19/01/2018 15:08

Čile 18. januára – Počas návštevy Čile sa Svätý Otec František stretol aj s biskupským zborom krajiny. Po svojom stretnutí s kňazmi, rehoľníkmi a seminaristami si v utorok 16. januára v sakristii katedrály v Santiagu vyhradil čas aj na biskupov.

Medzi prítomnými bol aj služobne i vekovo najstarší biskup na svete, 102-ročný Mons. Bernardino Piñera Carvallo, ktorý v tomto roku oslávi 60. výročie biskupskej vysviacky. Pápež František ho osobne pozdravil v úvode  svojho príhovoru.

Svätý Otec zdôraznil niekoľko úloh biskupov: „Byť blízko k našim zasväteným, k našim kňazom,“ predstavuje jednu z nich. Táto blízkosť sa prejavuje otcovským vzťahom, ktorý pomáha rásť, vysvetlil pápež:

„Bratia, [chce to] otcovstvo biskupa voči svojim kňazom! Otcovstvo, ktoré nie je ani paternalizmom, ani zneužívaním autority. Je darom, o ktorý treba prosiť. Buďte nablízku vašim kňazom spôsobom sv. Jozefa. [Chce to] otcovstvo, ktoré pomáha rásť a rozvíjať dary, ktoré sa Duch Svätý rozhodol vyliať na vašich kňazov.“

Vo svojom príhovore sa pápež František vrátil k ich nedávnemu stretnutiu spred roka v Ríme v rámci návštevy ad limina, kedy hovorili o vážnom probléme súčasnej spoločnosti, ktorým je pocit opustenosti. Pripomenul, ako je dôležité nezabúdať, „že sme súčasťou svätého Božieho veriaceho ľudu a že Cirkev nie je a nikdy nebude „elitou“ zasvätených, kňazov a biskupov.“ Svätý Otec upozornil aj na pokušenie klerikalizmu, ktoré je podľa jeho slov „karikatúrou prijatého povolania.“

Skutočnosť, že plnenie poslania Cirkvi sa vzťahuje na všetkých jej členov, nielen na biskupov či kňazov vyjadril pápež František týmito slovami:

„Povedzme to jasne: laici nie sú naši sluhovia, ani naši zamestnanci. Nemusia opakovať ako „papagáje“ to, čo hovoríme.“

V súvislosti s potrebou predchádzať klerikalizmu dal Svätý Otec dôraz na formáciu budúcich kňazov:

„Buďme prosím ostražití proti tomuto pokušeniu, zvlášť v seminároch a počas celej formácie. Priznám sa vám, že mám starosti o formáciu seminaristov, aby sa stali pastiermi v službe Božieho ľudu. Aby boli pastiermi. S náukou, s odbornosťou, so sviatosťami, s blízkosťou, s charitatívnymi dielami, ale aby mali vedomie toho Božieho ľudu.

V seminári sa musí klásť dôraz na to, aby budúci kňazi boli schopní slúžiť svätému Božiemu veriacemu ľudu, prihliadajúc na kultúrnu rozdielnosť a odolávajúc pokušeniu akejkoľvek formy klerikalizmu. Kňaz je služobníkom Ježiša Krista, ktorý je tým protagonistom, čo je prítomný v celom Božom ľude.

Kňazi zajtrajška sa musia formovať s pohľadom upretým na zajtrajšok: svoju službu budú vyvíjať v sekularizovanom svete; a to si žiada od nás pastierov, aby sme rozpoznávali, ako ich treba pripraviť na plnenie svojho poslania v týchto konkrétnych okolnostiach, a nie v našich „ideálnych svetoch alebo stavoch“.

[Ide o] poslanie, ktoré sa uskutočňuje v bratskom spoločenstve s celým Božím ľudom. Plece pri pleci, dávajúc impulzy a stimulujúc laikov v ovzduší rozlišovania a synodálnosti, čo sú dve podstatné charakteristiky kňaza budúcnosti. Nie klerikalizmu a ideálnym svetom, ktoré zapadajú len do našich schém, ale sa nedotýkajú života nikoho.“

V závere stretnutia pápež František pozval čilských biskupov k spoločnej modlitbe za kňazov, zasvätených a celý svätý Boží ľud. Rozlúčil sa s nimi slovami vďaky za pohostinnosť, akej sa mu dostalo v Čile. -ab-

19/01/2018 15:08