Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

V Ríme spoločne oslávili 25. výročie vzťahov SR a ČR s Vatikánom

Slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Peter Sopko pri slávnosti predniesol modlitbu v slovenčine - RV

18/01/2018 19:45

Rím 18. januára - Tento rok si pripomíname 25. výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. Vo Večnom meste sa dnes pri tejto príležitosti konala slávnostná omša spoločne organizovaná veľvyslanectvami Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej stolici. Eucharistii predsedal Mons. Paul Richard Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi v starobylom kostole sv. Juraja „in Velabro“ v centre Ríma.

Prítomní boli veľvyslanci pri Vatikáne Peter Sopko a Pavel Vošalík, ako aj slovenský veľvyslanec pri Talianskej republike Ján Šoth a ďalší hostia, najmä členovia diplomatických  misií pri Svätej stolici. Koncelebrovali sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a dve desiatky kňazov, medzi nimi rektori pápežských kolégií v Ríme.

V niekdajšom titulárnom chráme kardinála J. H. Newmana arcibiskup Gallagher citáciou jeho myšlienok pripomenul osobitnú úlohu svedomia ako vnútornej svätyne, kde je človek v kontakte s Bohom a stáva sa schopným rozlišovať dobro od zlého. Pripomenul tiež, že náboženská sloboda nekončí pri slobode kultu, ale zahŕňa aktívnu prítomnosť kresťanov vo verejnom živote, a jeho obohacovaní v duchu evanjelia. Pri poukázaní na dejiny oboch národov vo vzťahu k Svätej stolici pripomenul aj mená kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Josefa Berana. -jb-

Fotogaléria FB

18/01/2018 19:45