Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pred cestou do Čile a Peru pápež pozdravil ich obyvateľov cez video

Čile sa pripravuje na prijatie pápežovej návštevy - AFP

09/01/2018 19:00

Vatikán/Čile/Peru 9. januára – Svätý Otec sa už na budúci týždeň vydá na svoju prvú tohtoročnú zahraničnú apoštolskú cestu. Veriacich Čile a Peru, ktorí Petrovho nástupcu vrúcne očakávajú, už vopred pozdravil vo videoposolstve, v ktorom vysvetľuje motivácie svojej cesty. Ústrednou témou jeho návštevy, ktorá sa uskutoční od 15. do 22. januára, je pokoj a nádej:

„Prichádzam k vám ako pútnik radosti Evanjelia, aby som so všetkými zdieľal Pánov pokoj, a aby som vás utvrdil v  rovnakej nádeji. Pokoj a nádej zdieľané všetkými.

Túžim sa s vami stretnúť, hľadieť vám do očí, vidieť vaše tváre a môcť spolu so všetkými zakúsiť Božiu blízkosť, jeho nehu a milosrdenstvo, ktoré nás objíma a utešuje.

Poznám dejiny vašich krajín utkané s nasadením, s odhodlanosťou; túžim spolu s vami vzdávať vďaky Bohu za vieru a lásku k Bohu a k tým najnúdznejším bratom, osobitne za lásku, ktorú prechovávate k tým, ktorí sú skartovaní spoločnosťou. Kultúra skartovania na nás útočí stále viac a viac.

Chcel by som mať účasť na vašich radostiach, smútkoch, ťažkostiach a nádejach, a povedať vám, že nie ste sami, že pápež je s vami, že celá Cirkev vás prijíma, že Cirkev na vás hľadí.“

Mottom apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile sú Pánove slová: „Svoj pokoj vám dávam“. Svätý Otec v tejto súvislosti vo videoposolstve uvádza:

Túžim s vami zakúsiť pokoj pochádzajúci od Boha, tak veľmi potrebný; jedine on nám ho môže darovať. Je darom, ktorý nám všetkým dáva Kristus, je základom nášho spolunažívania a spoločnosti; pokoj je založený na spravodlivosti a dovoľuje nám vyhovieť požiadavkám jednoty a harmónie. Je treba neustále oň prosiť Pána a Pán ho daruje. Je to pokoj Zmŕtvychvstalého, ktorý prináša radosť a povzbudzuje nás, aby sme boli misionármi, oživujúc dar viery, ktorá nás vedie k stretnutiu, k zdieľaniu spoločenstva tej istej viery, slávenej a darovanej.

Tému nádeje, ktorá je zároveň mottom pápežovej cesty do Peru („Zjednotení v nádeji“), Svätý Otec vo videoposolstve komentuje nasledovne:

Toto stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom nás utvrdzuje v nádeji. Nechceme zostať zakotvení v záležitostiach tohto sveta, náš pohľad ide oveľa ďalej, naše oči spočívajú na jeho milosrdenstve, ktoré uzdravuje naše biedy. Jedine on nám dáva impulz k tomu, aby sme sa zdvihli a šli vpred. Dotknúť sa rukou tejto blízkosti Boha nás robí živou komunitou schopnou zažívať pohnutie spolu s tými, čo sú po našom boku a vykročiť pevnými krokmi priateľstva a bratstva. Sme bratmi, ktorí vychádzajú stretnúť sa s druhými, aby sme sa utvrdili v tej istej viere a nádeji.“

Svätý Otec napokon zveruje blížiacu sa 22. apoštolskú cestu do rúk Panny Márie - Matky Ameriky. V závere svojho videoposolstva ju v mene obyvateľov Čile a Peru prosí: „Kiež ako dobrá Matka prijme úmysly, ktoré nosíme vo svojom srdci a učí nás kráčať za svojím Synom.“ -zk-

09/01/2018 19:00