Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

V Nedeľu Pánovho krstu pápež František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 34 detí

Krstný obrad v Sixtínskej kaplnke - EPA

07/01/2018 12:03

Vatikán 7. januára – Sixtínska kaplnka sa aj tento rok vo sviatok Krstu Krista Pána stala svedkom krstu detí. Svätý Otec František prijal do Cirkvi 34 detí, 18 dievčat a 16 chlapcov. Ich rodičia a krstní rodičia sa v úvode obradu zaviazali vychovávať ich vo viere. Pápež František im vo voľne prednesenej krátkej homílii zdôraznil, že svoju úlohu odovzdať vieru deťom majú napĺňať v  domácom rodinnom prostredí, domáckou rečou, dialektom lásky. Poukázal na tajomstvo ukryté v krste, ktorým je účinkovanie milosti Ducha Svätého, vďaka ktorej v deťoch prebýva Najsvätejšia Trojica.

Svätý Otec najprv vysvetlil, v čom spočíva plnenie úlohy rodičov:

„Drahí rodičia, prinášate vaše deti na krst, a toto je prvý krok v tej úlohe, ktorú máte, v úlohe odovzdávania viery. Potrebujeme však Ducha Svätého, aby sme odovzdali vieru; sami to nedokážeme. Môcť odovzdať vieru je milosť Ducha Svätého, mať možnosť ju odovzdávať. A to je dôvod, prečo prinášate vaše deti: aby prijali Ducha Svätého, aby prijali Trojicu – Otca, Syna i Ducha Svätého – ktorá bude prebývať v ich srdciach.

Chcem vám povedať len jednu vec, ktorá sa týka vás: odovzdávanie viery sa dá robiť jedine „v dialekte“, v domáckej reči: v dialekte rodiny, v dialekte otca a mamy, starého otca a starej mamy. Potom prídu na rad katechéti, aby rozvinuli toto prvé odovzdanie – pomocou myšlienok, vysvetľovania. Avšak nezabudnite na toto: robí sa to „v dialekte“, a ak chýba táto domácka reč, ak sa doma medzi rodičmi nehovorí rečou lásky, odovzdávanie viery nie je také ľahké, nebude sa to dať. Nezabudnite: vašou úlohou je odovzdať vieru, ale robiť to v dialekte lásky vášho domu, vašej rodiny.“

Pápež ďalej poukázal aj na „dialekt detí“ a na jeho hodnotu v Božích očiach:

„Aj ony majú svoj vlastný dialekt, ktorý nám dobre padne si vypočuť! Teraz sú všetky ticho, ale stačí, keď jedno udá tón, a  spustí sa orchester. Dialekt detí! A Ježiš nám radí, aby sme boli ako ony, hovorili ako ony. Nesmieme zabudnúť na tento jazyk detí, ktoré hovoria ako len vedia, ale je to reč, ktorá je Ježišovi veľmi milá. A vo vašich modlitbách buďte jednoduchí ako ony, povedzte Ježišovi to, čo máte na srdci, tak ako to robia ony. Dnes to povedia plačom, áno, tak ako to robia deti.“

Svoju krátku katechézu zhrnul Svätý Otec v obraze dialógu z oboch strán:

„Dialekt rodičov, ktorým je láska na odovzdávanie viery, a dialekt detí, ktorý majú rodičia prijímať, aby rástli vo viere.“

Na záver pápež František ako zvyčajne povzbudil mamy, aby sa v chráme cítili ako doma:

„Teraz budeme pokračovať v obrade, a ak začnú robiť koncert, ak budú nepokojné, bude im horúco, nepohodlne, alebo sa v nich ozve hlad... A ak majú hlad, nakojte ich! Bez obáv ich nakŕmte, lebo aj toto je jazykom lásky.“

Omšu Svätého Otca Františka v liturgickom priestore zdobenom Michelangelovými freskami ako zvyčajne sprevádzal zbor Cappella Sistina.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb-

07/01/2018 12:03