Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

V Poľsku sa 36,7% katolíkov pravidelne zúčastňuje na nedeľnej svätej omši

Ilustračná snímka (účastníci SDM 2016 v Krakove) - ANSA

04/01/2018 15:13

Poľsko 4. januára – Cirkevný štatistický inštitút v Poľsku publikoval prehľad zozbieraných dát za rok 2016. Z údajov vyplýva, že 36,7 % poľských katolíkov sa zúčastňuje na nedeľnej svätej omši a k svätému prijímaniu pristupuje 16%. V porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu o 3,1% účastníkov na nedeľnej svätej omši a o 1% poklesol počet prijímajúcich katolíkov.

Z porovnania všetkých poľských diecéz vychádza, že najväčší počet katolíkov účastných na nedeľných bohoslužbách (66,9%) a prijímajúcich sväté prijímanie (25,3%) je v Tarnovskej diecéze na juhu Poľska. V celom Poľsku Cirkev každú nedeľu slávi 48 tisíc svätých omší. Podľa štatistky sú najnavštevovanejšími dopoludňajšie bohoslužby medzi 8. a 11. hodinou.

Cirkevný štatistický inštitút zverejnil údaje aj o tom, že v roku 2016 v poľských seminároch študovalo celkovo 2300 seminaristov. V diecézach pracovalo 25 tisíc kňazov. V krajine pôsobí 18 tisíc rehoľných sestier a takmer 12 tisíc rehoľníkov.

V 38,5-miliónovom Poľsku je viac ako 10 tisíc farností, v ktorých žije 35,7 miliónov katolíkov. V roku 2016 sviatosť krstu prijalo 374,3 tisíc ľudí, čo je o 5 tisíc viac ako rok predtým. Sviatosť manželstva prijalo 138,3 tisíc ľudí, čiže o 2 tisíc viac ako v roku 2015. -ab-

04/01/2018 15:13