Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Katolícka univerzita ponúka kurz o ochrane pred sexuálnym zneužívaním

Jezuita Hans Zollner - riaditeľ Centra pre ochranu mladistvých Pápežskej univerzity Gregoriana - RV

04/01/2018 17:30

Slovensko 4. januára - Centrum pre ochranu mladistvých Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka v prvom polroku 2018 kurz pod názvom „Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním“.

Ako informoval Dekanát Teologickej fakulty KU, obsahom e-learningového kurzu s vyučovacím jazykom anglickým je získať základné vedomosti o sexuálnom zneužívaní detí, rozpoznať možné známky zneužívania a identifikovať vhodné prostriedky intervencie, ako aj získať informácie o legislatíve a postupoch pri riešení prípadov. Účastníci sa naučia ako správne pomáhať obetiam a akú starostlivosť poskytnúť osobám, ktoré prežili zneužívanie. Naučia sa implementovať prevenciu vo svojich pracovných podmienkach, či už ide o školy, semináre, výchovné inštitúcie a podobne. -jb-

04/01/2018 17:30