Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Brat Alois z Taizé: Navrhujem mladým osobný kontakt s utečencom pre porozumenie situácii

Ilustračná snímka - RV

29/12/2017 15:53

Vatikán 29. decembra – V týchto dňoch prebieha vo švajčiarskom meste Bazilej jubilejné 40. európske stretnutie mladých, ktorých včera pozdravil svojím posolstvom aj pápež František. Prior Komunity Taizé brat Alois pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil symboliku výberu tohtoročného miesta stretnutia a poukázal na potrebu mať správny východiskový bod pre odpoveď na výzvu, ktorú dnes pre Európu predstavuje príliv utečencov. Mladých povzbudil k otvorenosti uší aj srdca na problémy týchto ľudí.

Prečo je tohtoročné stretnutie práve v Bazileji? Brat Alois odpovedá:

„Boli sme do Bazileja pozvaní, preto sa európske stretnutie koná práve tu. Sme veľmi šťastní, pretože Bazilej nereprezentuje len mesto, ale celý región, ktorý zahŕňa aj časti Francúzska a Nemecka. Dnes existujú, a nielen tu, ale aj na iných miestach v Európe oblasti, ktoré presahujú hranice. To je fenomén, ktorý vzrastá a nemôžeme sa vrátiť späť.“

Témou tohtoročného stretnutia je radosť. Brat Alois vysvetľuje, že ide o radosť spojenú s vnímavosťou na problémy ľudí dnešnej doby:

„Radosť, ktorá pochádza z lásky Boha voči každému človeku. Radosť, ktorá nie je útekom od problémov, ale naopak radosť, ktorá nám dáva odvahu otvoriť oči a ísť k tým ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Vo všetkých európskych krajinách dochádza k veľkým zmenám, a určite veľký počet utečencov je jednou z veľkých zmien. A my sa musíme zamyslieť nad tým, ako reagovať na tieto zmeny. To veľmi konkrétne znamená ísť naproti týmto ľuďom, ktorí dnes sú medzi nami. Ja navrhujem všetkým mladým nadviazať osobný kontakt s utečencom pre lepšie porozumenie situácii. Títo ľudia dnes potrebujú nie iba materiálnu pomoc, ale potrebujú otvorené ucho a otvorené srdce, ochotné chápať ich situáciu. Ak sa nám nepodarí posilniť túto stránku, nedokážeme nájsť kľúč na riešenie problémov, ktoré sa na nás valia s týmto prílivom utečencov.“ -ab-

29/12/2017 15:53