Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

V tomto roku bolo vo svete zabitých 23 pastoračných pracovníkov Katolíckej cirkvi

Sr. Veronika Theresia Rácková SSpS (1958-2016) - RV

28/12/2017 14:48

Vatikán 28. decembra – Vo svete bolo v tomto roku zabitých 23 pastoračných pracovníkov Katolíckej cirkvi: 13 kňazov, 8 laikov, jedna rehoľná sestra a jeden rehoľný brat. Takmer polovica z nich, spolu 11, bolo zabitých v Amerike, 10 v Afrike a dvaja v Ázii. Štatistiku zostavovanú vždy ku koncu roka dnes zverejnila Misijná agentúra Fides.

V predchádzajúcom roku počet zabitých dosiahol číslo 28, v roku 2015 to bolo 22. Od roku 2001 po súčasnosť zavraždili vo svete celkovo 416 pastoračných pracovníkov, z toho 5 biskupov.

V zozname agentúry Fides sa nenachádzajú len misionári v úzkom zmysle slova. Jeho zostavovatelia sa snažia zahrnúť všetkých pastoračných pracovníkov, ktorí zomreli ako obete násilia, a to nielen priamo „z nenávisti voči viere“. Ako súhrnné označenie týchto obetí sa používa pojem „mučeníci“ (martýri), hoci nie v striktnom kánonickom význame, ale v širšom etymologickom zmysle slova znamenajúcom „svedkovia“. Kompetenciu oficiálne vyhlásiť niekoho za mučeníka má príslušná cirkevná autorita.

Pri bližšom preskúmaní jednotlivých prípadov je jasné, že viacerí pastorační pracovníci zomreli pri pokusoch o lúpež alebo vlámanie, vykonaných s krutosťou. Zločiny sú páchané v kontexte chudoby  či už ekonomickej alebo kultúrnej, v prostredí morálneho úpadku, kde násilie a útlak sú bežným pravidlom správania sa, pri úplnom nedostatku rešpektu voči životu a akýmkoľvek ľudským právam. Aj odhliadnuc od násilnej smrti tu často ide o jasné evanjeliové svedectvo uprostred bežného života, keďže v každej oblasti kňazi, rehoľné sestry a laici žijú v tých istých podmienkach ako miestni ľudia a prinášajú im nádej svedectvom svojej prítomnosti ako ľudí evanjelia.

Zoznam zabitých je len vrcholom ľadovca, ktorého väčšiu časť tvoria ďalší pastorační pracovníci a tiež kresťania, na ktorých útočia, okrádajú ich, vyhrážajú sa im. Aj na katolícke ustanovizne, ktoré sú v službe miestneho obyvateľstva, útočia, poškodzujú ich a plienia. K neúplným každoročným zoznamom zverejneným agentúrou Fides treba prirátať mnohých neznámych, ktorí v rôznych kútoch sveta platia životom za svoju vieru v Ježiša Krista. -ab-

28/12/2017 14:48