Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Brazílsky prezident vyhlásil Heldera Camaru za národného patróna ľudských práv

Mons. Helder Camara (1909 -1999) - RV

28/12/2017 12:33

Brazília 28. decembra – Brazília má „patróna ľudských práv“. Na základe dekrétu prezidenta Michela Temera sa ním stal Mons. Helder Camara, na ktorého si Brazília spomína ako na duchovného pastiera plne oddaného pozdvihnutiu chudobných, podpore ich dôstojnosti a ich práv.

Helder Camara sa narodil v roku 1909 na severovýchode Brazílie ako jedenásty z trinástich detí v rodine kníhkupca. Ako 22-ročný bol vysvätený za kňaza v Rio de Janeiro. Dve desiatky rokov (1964-1985) ako arcibiskup metropolita viedol diecézu Olinda- Recife. Počas celého svojho kňazského života sa staral o chudobných. Založil Banku prozreteľnosti sv. Šebastiána, ktorá pomáhala chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti. Aktívne sa zúčastnil na zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu.

Mons. Helder Camara zomrel ako 90-ročný 27. augusta 1999. V máji 2015 otvorili na diecéznej úrovni proces jeho blahorečenia. -ab-

28/12/2017 12:33