Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Aktualizovaný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile a Peru

Návšteva Čile a Peru bude 21. zahraničnou apoštolskou cestou pápeža Františka - RV

28/12/2017 11:58

Vatikán/Čile/Peru 28. decembra – Prinášame aktualizovaný podrobný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile a Peru, ktoré navštívi v dňoch od 15. do 22. januára 2018. Zmeny oproti pôvodnej verzii programu publikovanej 15. novembra sú v poradí aktivít Svätého Otca v piatok 19. januára, keď najprv navštívi Puerto Maldonado a až večer sa v Lime stretne s prezidentom a verejnými predstaviteľmi krajiny.

Prvá etapa: Čile (15. – 18. januára)

Svätý Otec priletí do čilského hlavného mesta Santiaga v pondelok 15. januára večer. Na druhý deň sa stretne s predstaviteľmi štátu, reprezentantmi občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Po zdvorilostnej návšteve u prezidenta bude sláviť svätú omšu v Parku O´Higgins.  

Popoludní navštívi Nápravnovýchovné zariadenie pre ženy v Santiagu, stretne sa v katedrále s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami a potom v sakristii s biskupmi. Svätý Otec súkromne navštívi sanktuárium sv. Alberta Hurtada a súkromne sa stretne so spolubratmi zo Spoločnosti Ježišovej.   

Na druhý deň 17. januára sa pápež František letecky presunie do mesta Temuco, kde bude sláviť svätú omšu na letisku Maquehue a po nej sa v Aracaunii naobeduje s obyvateľmi v dome „Madre de la Santa Cruz“. Popoludní sa vráti do Santiaga, vo svätyni Maipu stretne s mladými a navštívi Pápežskú čilskú katolícku univerzitu.

V posledný deň návštevy v Čile sa Svätý Otec presunie do mesta Iquique a vo vysokoškolskom areáli bude slúžiť svätú omšu. V podvečerných hodinách je naplánovaný odlet do hlavného mesta Peru Limy.

Druhá etapa: Peru (18. – 21. januára)

Po uvítacom ceremoniáli vo štvrtok večer v Lime patrí medzi najdôležitejšie stretnutia tejto druhej etapy návšteva mesta Puerto Maldonado v piatok dopoludnia, pri ktorej sa Svätý Otec stretne v krytom ovále štadióna s národmi Amazónie a súčasťou jeho programu bude aj spoločný obed a návšteva detského azylového domu Hogar Principito pre siroty a zachránené obete násilia.

Po návrate do Limy absolvuje pápež František vo vládnom paláci oficiálne stretnutie s autoritami Peruánskej republiky a protokolárnu návštevu prezidenta krajiny. Večer sa súkromne stretne s jezuitmi v kostole San Pedro.

V sobotu 20. januára zacestuje Svätý Otec do mesta Trujillo.  Najprv bude celebrovať svätú omšu na nábreží Huanchaco a potom v papamobile prejde štvrťou mesta nazývanou „Buenos Aires“.  Ďalej ho čaká stretnutie  s kňazmi, rehoľnými sestrami, rehoľníkmi a seminaristami z oblasti severného Peru, a na záver dňa povedie na námestí mariánsku pobožnosť ku cti „Virgen de la Puerta“.

Po návrate do Limy sa v nasledujúci deň pápež František pomodlí modlitbu Liturgie hodín s kontemplatívnymi sestrami v Santuario del Señor de los Milagros. V priebehu dňa sa zastaví na krátku osobnú modlitbu pri relikviách peruánskych svätých v limskej katedrále a pred rozlúčkou s andskou krajinou bude sláviť svätú omšu na letisku  „Las Palmas“. O 18.30 miestneho času sa predpokladá rozlúčkový ceremoniál a odlet do Ríma. Prílet na rímske letisko Ciampino sa predpokladá v pondelok 22. januára o 14.15.

Harmonogram apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile a Peru v dňoch od 15. do 22. januára 2018

Časové údaje zodpovedajú miestnemu času, v zátvorke je uvedený prepočet na náš čas. Časový rozdiel oproti Slovensku predstavuje v Čile oneskorenie o 4 hodiny a v Peru o 6 hodín.  (Rím: UTC/GMT +1h, Čile: UTC/GMT -3h, Peru: UTC/GMT -5 h).

ČILE

Pondelok 15. januára 2018: Rím - Santiago

8.00 odlet z medzinárodného letiska Fiumicino

20.10 (00:10) prílet na medzinárodné letisko v Santiagu – privítacia slávnosť

21.00 (01:00) príchod Svätého Otca na Apoštolskú nunciatúru

Utorok 16. januára: Santiago

8.20 (12.20) stretnutie s autoritami, s predstaviteľmi verejného života a s diplomatickým zborom – príhovor Svätého Otca

9.00 (13.00) zdvorilostná návšteva u prezidenta

10.30 (14.30) svätá omša v Parku O´Higgins – homília

16.00 (20.00) krátka návšteva v nápravnovýchovnom zariadení pre ženy – pozdrav

17.15 (21.15) stretnutie s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami v katedrále  – príhovor

18.15 (22.15) stretnutie s biskupmi v sakristii katedrálypozdrav

19.15 (23.15) súkromná návšteva Sanktuária sv. Alberta Hurtada, súkromné stretnutie s jezuitmi

Streda 17. januára: Santiago – Temuco – Santiago

8.00 (12.00) odlet z letiska v Santiagu

10.30 (14.30) svätá omša na letisku Maquehue homília

12.45 (16.45) obed s obyvateľmi Aracaunie v dome „Madre de la Santa Cruz“

15.30 (19.30) odlet z Temuco do Santiaga

17.00 (21.00) prílet do Santiaga

17.30 (21.30) stretnutie s mladými vo Svätyni v Maipu – príhovor

19.00 (23.00) návšteva Pápežskej čilskej katolíckej univerzitypríhovor

Štvrtok 18. januára: Santiago – Iquique – Lima

8.05 (12.05) odlet z letiska v Santiagu

10.35 (14.35) prílet na letisko v Iquique

11.30 (15.30) svätá omša v univerzitnom mestečku Lobitohomília

14.00 (18.00) obed s členmi pápežskej delegácie v dome Pátrov oblátov

16.45 (20.45) rozlúčka s Čile na letisku v Iquique

PERU

17.20 (23.20) prílet do Peru na letisko v Lime – privítanie

Piatok 19. januára: Lima – Puerto Maldonado – Lima

8.30 (14.30) odlet z letiska v Lime do Puerto Maldonado

10.15 (16.15) prílet na letisko v Puerto Maldonado

10.30 (16.30) stretnutie s národmi Amazónie v oválnom krytom štadióne – príhovor

11.30 (17.30) stretnutie s obyvateľmi v Inštitúte Jorgeho Basadreho – pozdrav

12.15 (18.15) návšteva Hogar Principito – pozdrav

13.15 (19.15) obed so zástupcami obyvateľov Amazónie v Pastoračnom centre Apaktone

14.35 (20.35) odlet do Limy

16.10 (22.10) prílet do Limy

16.20 (22.20) návštva kaplnky na leteckej základni

16.45 (22.45) stretnutie s autoritami, predstaviteľmi verejného života a diplomatickým zborom na Čestnom nádvorí Vládneho paláca – príhovor

17.15 (23.15) zdvorilostná návšteva u prezidenta

17.55 (23.55) súkromné stretnutie s jezuitmi v kostole San Pedro

Sobota 20. januára: Lima – Trujillo – Lima

07.40 (13.40) odlet z Limy do Trujilla

09.10 (15.10) prílet do Trujilla

10.00 (16.00) svätá omša na nábreží Huanchaco – homília

12.15 (18.15) prejazd v papamobile mestskou časťou „Buenos Aires“

15.00 (21.00) krátka návšteva v katedrále

15.30 ( 21.30) stretnutie s kňazmi, zasvätenými osobami a seminaristami v Seminári sv. Karola a Marcela  – príhovor

16.45 (22.45) mariánska pobožnosť ku cti „Virgen de la Puerta“ – príhovor

18.15 (00.15) odlet do Limy

Nedeľa 21. januára: Lima Rím

9.15 (15.15) modlitba Liturgie hodín (Hora media) s kontemplatívnymi sestrami v Sanktuáriu „Seňor de lo Milagros“homília

10.30 (16.30) modlitba pred relikviami peruánskych svätých v katedrále – modlitba

10.50 (16.50) stretnutie s biskupmi v Arcibiskupskom paláci  – príhovor

12.00 (18.00) modlitba Anjel Pána

12.30 (18.30) obed s členmi pápežskej delegácie na Apoštolskej nunciatúre

16.15 (22.15) svätá omša na leteckej základni „Las Palmas“ – homília

18.30 (00.30) rozlúčka na letisku

18.45 (00.45) odlet do Ríma

Pondelok 22. januára: Rím

14.15 prílet na letisko Rím-Ciampino

-ab, jb-

28/12/2017 11:58