Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Cirkev potvrdila 19 kandidátov blahorečenia, kard. Wyszińskému priznala titul „ctihodný“

Kardinál Stefan Wysziński s vtedajším kardinálom Karolom Wojtylom - RV

19/12/2017 14:56

Vatikán 19. decembra – Svätý Otec František autorizoval Kongregáciu pre kauzy svätých vydať 12 dekrétov v kauzách svätosti. Pri včerajšom stretnutí s prefektom kongregácie kard. Angelom Amatom schválil štyri kauzy smerujúce už priamo k blahorečeniu a ďalších osem dekrétov o hrdinských cnostiach Božích služobníkov. Mnohí z nich sú z 19. a 20. storočia.

Potvrdenie zázraku sa týka diecézneho kňaza z francúzskeho Marseille. Ctihodný Boží služobník Jean-Baptiste Fouque žil v rokoch 1851 – 1926.

Zázrak bol potvrdený aj na príhovor jezuitského kňaza Tiburcia Arnáiza Muñoza (1865 – 1926), ktorý bol spoluzakladateľom „Misionárok vidieka“ v Španielsku.

Treťou osobnosťou s potvrdeným zázrakom je ctihodná Božia služobníčka Maria Carmen Rendiles Martínez, zakladateľka Inštitútu Siervas de Jesús vo Venezuele, kde žila v rokoch 1903 až 1977.

Štvrtý dekrét sa týka mučeníctva a vzťahuje sa na skupinu 16 mučeníkov z obdobia Španielskej občianskej vojny 1936/37. Prvým z nich je kňaz Kongregácie sv. Petra v okovách Teodoro Illera Del Olmo.

Medzi ôsmimi dekrétmi potvrdzujúcimi hrdinské cnosti je na prvom mieste poľský kardinál Stefan Wysziński (1901 – 1981). Niekdajšiemu arcibiskupovi metropolitovi Hnezdna a Varšavy a prímasovi Poľska tak odteraz patrí titul „ctihodný“.

Medzi ďalšími sú jezuitský misionár Alfonso Barzana, ktorý zomrel v Peru v roku 1597, poľský kňaz resurekcionista Paweł Smolikowski (1849 – 1926) a írsko-americký kňaz z Kongregácie Svätého kríža Patrick Peyton (1909 – 1992), známy najmä svojím rozhlasovým a televíznym apoštolátom za účasti prvotriednych hereckých osobností Hollywoodu v 50. a 60. rokoch minulého storočia.

Titul ctihodnosti prisúdila Cirkev aj trom rehoľným sestrám. Sú nimi Božia služobníčka Mária Anna od sv. Jozefa (1568 – 1638), zakladateľka kláštorov augustiniánskych sestier v Španielsku, ďalej portugalská rehoľníčka Luiza Andaluz (1877 – 1973), zakladateľka Kongregácie služobníc Našej Panej z Fatimy a treťou je sestra Anna od Spasiteľa (1842 – 1885), členka Kongregácie Dcér sv. Anny, pôvodom z Talianska.

Sériu dekrétov uzatvára potvrdenie hrdinských cností ctihodnej Božej služobníčky Marie Antonie Samá, talianskej laičky z prelomu 19. a 20. storočia (1875 – 1953). -jb-

19/12/2017 14:56