Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež k umelcom benefičného koncertu: Umenie otvára hĺbku svedomia

Mladí umelci s pápežom Františkom

15/12/2017 14:50

Vatikán 15. decembra – V Aule Pavla VI. prebiehajú posledné prípravy pred 25. ročníkom benefičného koncertu „Vianoce vo Vatikáne“, ktorý je na programe zajtra večer a koná sa pod patronátom Kongregácie pre katolícku výchovu.

Organizátorov a účinkujúcich dnes prijal na osobitnej audiencii Svätý Otec. So slovami vďaky ocenil ich ochotu pomôcť takýmto spôsobom núdznym. Finančné dary, ktoré sa počas koncertu vyzbierajú sú tento rok určené na pomoc deťom v Konžskej demokratickej republike a mladým ľuďom v Argentíne.

Pápež František vyzdvihol umenie ako dôležitý prostriedok, ktorý pomáha človeku otvoriť sa pre pravý význam Vianoc:

„Vianoce – ako vieme – sú sviatkami, ktoré cítime a prežívame spoločne, sú schopné rozohriať aj najchladnejšie srdcia, odstrániť bariéry ľahostajnosti k druhým, podporiť otvorenosť voči druhému a darovať niečo bezplatne. Preto je aj dnes potrebné šíriť posolstvo pokoja a bratstva vlastné Vianociam. Musíme túto udalosť predstaviť vyjadrením autentických pocitov, ktoré ju prenikajú. A umenie je impozantný prostriedok na otvorenie dverí mysle a srdca pre skutočný význam Vianoc. Kreativita a genialita umelcov, v ich dielach, a tiež hudba a spev, dokážu zasiahnuť najintímnejšie miesta svedomia človeka. Umenie vstupuje priamo do hĺbky svedomia.“

Na záver stretnutia s asi 180 účinkujúcimi a organizátormi Svätý Otec všetkým poprial, aby sa im zajtrajším koncertom podarilo „zasiať“ nežnosť, pretože dnes často počujeme o násilí, o vojne, ale nie o nežnosti. „A práve nežnosť, pokoj a prijatie majú svoj pôvod v Betlehemskej maštali,“ dodal pápež František. -ab- 

15/12/2017 14:50