Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Cirkev vo svete

Správa EÚ o ľudských právach je „pokus o ideologickú kolonizáciu“, varuje FAFCE

Ilustračná snímka - AP

14/12/2017 13:36

Európska únia 14. decembra – Európsky parlament pred dvoma dňami schválil Výročnú správu o stave ľudských práv a demokracie vo svete a o politike Európskej únie v tomto smere. Podľa Európskej federácie katolíckych prorodinných združení (FAFCE) však tento dokument „obsahuje etické aspekty, ktoré sú veľmi problematické“.

Dokument hodnotiaci situáciu za rok 2016 obsahuje aj niektoré pozitívne elementy, najmä v odkazoch na slobodu myslenia, svedomia, a náboženstva či viery, píše generálny sekretár FAFCE Nicola Speranza. Vo svojej komentujúcej nóte upozorňuje na závažný problém, ktorým je zasahovanie do výsostnej právomoci jednotlivých krajín:

„V odstavci 42 dokument povzbudzuje priamo k legislatívnemu uznaniu manželstiev a zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia, čo je v zjavnom protirečení s princípom subsidiarity, ktorý požaduje, aby v tejto problematike nebola spoločná pozícia EÚ, ale aby každý štát mal právomoc slobodného legislatívneho prístupu. Toto protirečenie je ešte zjavnejšie, ak zvážime, že spomenutá správa sa vzťahuje na tretie štáty, ktoré nie sú členmi Európskej únie: ide o jasný pokus o ideologickú kolonizáciu.“

Nicola Speranza pripomína, že podobné povzbudzovania z Európskej únie boli v minulosti široko využívané pri vnútrotalianskej diskusii o tzv. civilných zväzkoch, „s refrénom, že «Európa to od nás žiada»“. -jb-          

14/12/2017 13:36