Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František novým veľvyslancom: Odlišnosti nesmú byť dôvodom konfliktov

Pápež František prijíma poverovacie listiny od veľvyslanca Jemenu

14/12/2017 12:27

Vatikán 14. decembra – Svätý Otec dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii sedem nových veľvyslancov pri Svätej stolici. Zástupcovia Jemenu, Svazijska, Nového Zélandu, Azerbajdžanu, Čadu, Lichtenštajnska a Indie odovzdali pápežovi Františkovi svoje poverovacie listiny.

Pri tejto príležitosti sa im Svätý Otec prihovoril a poprosil ich, aby odovzdali hlavným predstaviteľom svojich krajín jeho srdečné pozdravy a uistenia o modlitbe za nich a za národy, ktorým slúžia.

Pápež František skonštatoval napätú situáciu súčasného sveta a zdôraznil, že konflikty nie sú akýmsi nutným dôsledkom odlišností medzi národmi:

„Medzinárodné spoločenstvo čelí celému radu komplexných hrozieb týkajúcich sa udržateľnosti životného prostredia a sociálnej a ľudskej ekológie celej planéty, ako sú ohrozenia mieru a svornosti pochádzajúce z násilníckych fundamentalistických ideológií a regionálnych konfliktov, ktoré sa často objavujú pod rúškom protichodných záujmov a hodnôt.

Je však dôležité mať na pamäti, že rôznorodosť ľudskej rodiny nie je sama osebe príčinou týchto problémov  mierového spolužitia. Odstredivé sily, ktoré by chceli rozdeliť národy, naozaj netreba hľadať v ich odlišnostiach, ale v neúspešnosti nastoliť cestu dialógu a porozumenia ako najúčinnejšieho spôsobu reagovania na tieto výzvy.“

Svätý Otec ďalej vyzdvihol kľúčovú úlohu, ktorú tu zohráva dialóg. Poukázal tiež na výchovnú zodpovednosť za budúcnosť medzinárodných vzťahov, keď hovoril o dôležitosti naučiť mladé generácie umeniu diplomacie, ktoré napomáha rozvoju ľudskej spoločnosti:

„Angažovanosť v prospech dialógu a spolupráce musí byť charakteristickým znakom každej inštitúcie medzinárodného spoločenstva, ako aj každej národnej a miestnej inštitúcie, keďže všetky majú úlohu usilovať sa o spoločné dobro.

Podpora dialógu, zmierenia a spolupráce sa nemôže považovať za samozrejmosť. Jemnému umeniu diplomacie a namáhavej práci na budovaní krajiny sa musí vždy znova učiť každá nová generácia. My sa delíme o spoločnú zodpovednosť vštepiť mladým vedomie dôležitosti týchto princípov, ktoré podopierajú sociálny poriadok.“

Pápež František v závere svojho príhovoru ubezpečil nových veľvyslancov pri Svätej stolici o plnej spolupráci zo strany jednotlivých vatikánskych úradov. -ab-

14/12/2017 12:27