Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Slovensko navštívi kardinál Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery

Kardinál Gerhard Ludwig Müller - L'Osservatore Romano

13/12/2017 19:37

Slovensko 13. decembra - Slovensko navštívi emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Ludwig Müller. Ako informovala Tlačová kancelária KBS, nemecký kardinál vystúpi 6. februára 2018 v Bratislave na medzinárodnej konferencii s názvom „Aktuálne otázky ľudskej mravnosti“, organizovanej Konferenciou biskupov Slovenska.

Každoročné medzinárodné podujatie KBS sa tentoraz inšpiruje 25. výročím encykliky sv. Jána Pavla II. Veritatis splendor. Uskutoční sa v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave. -jb-

13/12/2017 19:37