Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Vyšlo posolstvo k Svetovému dňu chorých 2018: „Hľa tvoj syn, hľa tvoja matka“

Svätý Otec počas návštevy nemocnice - ANSA

11/12/2017 16:59

Vatikán 11. decembra – Svätá stolica dnes publikovala Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu chorých 2018, ktoré sa zameriava na Pannu Máriu ako Matku Cirkvi - Mater Ecclesiae. Svätý Otec sa pri voľbe témy inšpiroval Ježišovými slovami z kríža, určenými jeho Matke a sv. Jánovi. Celý titul posolstva znie: Mater Ecclesiae: «„Hľa tvoj syn ... Hľa tvoja matka“. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe» (Jn 19,26-27). 

Meditujúc nad týmto úryvkom z Jánovho evanjelia Svätý Otec v posolstve poukazuje na materskú úlohu Panny Márie voči celému ľudstvu. Zároveň tiež vyzdvihuje poslanie Jána, ktorý nielenže na pokyn Pán spoznáva v Márii svoju Matku, ale aj vydáva svedectvo o mnohých chorých, ktorých Ježiš počas svojho života uzdravil a tak ich viedol ku stretnutiu s Otcom.

Pápež František ďalej vo svojom posolstve chorým píše o „materskom povolaní Cirkvi voči osobám v núdzi a chorým, ktoré sa konkretizovalo počas jej dvetisícročnej  histórie v množstve iniciatív v prospech chorých. ... Toto dedičstvo minulosti pomáha plánovať dobre budúcnosť. Napr. ochrániť katolícke nemocnie od rizika podnikateľstva, ktoré sa na celom svete snaží, aby do starostlivosti o zdravie vstúpil trh, čoho výsledkom je skartovanie chudobných. Organizačná inteligencia a dobročinná láska si však skôr vyžadujú, aby bola rešpektovaná dôstojnosť chorej osoby a aby bola v centre liečebného procesu.“

V závere svojho posolstva k Svetovému dňu chorých sa Svätý Otec obracia s prosbou na Pannu Máriu, aby „pomáhala chorým prežívať vlastné utrpenie v jednote s Pánom Ježišom a posilňovala tých, ktorí sa o nich starajú.“ 

Termín slávenia Svetového dňa chorých 11. február sa spája s liturgickou spomienkou Lurdskej Panny Márie, avšak na budúci rok pripadne na nedeľu. -ab-

11/12/2017 16:59