Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Cirkev a svet \ Slovenské aktivity

Po prvý raz slávime Biblickú nedeľu ako 2. nedeľu Adventu

Ilustračná snímka - RV

09/12/2017 13:38

Slovensko 9. decembra - Druhá adventná nedeľa sa od tohto roku slávi s prívlastkom „biblická“. Slávenie Biblickej nedele upriamuje našu pozornosť na dôležitosť Božieho slova v každodennom živote veriacich jednotlivcov ako aj v živote Cirkvi. O zaradení biblickej nedele do adventného kontextu rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na návrh Katolíckeho biblického diela na Slovensku v apríli tohto roku.

Svätý Otec František opakovane upozorňuje na ústredné miesto Božieho slova v živote kresťana. Urobil tak aj pri včerajšej návšteve Španielskeho námestia v centre Ríma, keď hovoril o potrebe zápasu proti nebezpečným vírusom  ľahostajnosti, sebectva, konformizmu, pokrytectva, nezodpovednosti a zneužívania. Vo svojej modlitbe k Nepoškvrnenej Panne Márii to vyjadril týmito slovami:  

„Pomôž nám odpudiť tieto a iné vírusy pomocou protilátok, ktoré pochádzajú z Evanjelia. Daj, aby sme nadobudli dobrý zvyk čítať každý deň úryvok z Evanjelia a podľa tvojho príkladu si uchovávali v srdci Božie slovo, aby ako dobré zrno prinášalo plody v našom živote.“

Katolícke biblické dielo na Slovensku vo svojom pozvaní k sláveniu Biblickej nedele pripomína, že Advent je „príležitosťou pre rozhodnutie k pravidelnému čítaniu Svätého písma, alebo k usporiadaniu ekumenických stretnutí spolu s inými kresťanskými cirkvami, ktoré sa pripravujú na slávenie sviatkov Narodenia Božieho Syna, vteleného Slova“.

Sväté písmo je krásne, ak je ošúchané, čítame ďalej v povzbudení zo strany Katolíckeho biblického diela. Nepatrí na poličku, ale do rúk človeka, ktorý z neho čerpá pre každodenný život:

„Hodnota Biblie spočíva v jej používaní. Táto kniha je krásna práve vtedy, keď je ošúchaná častým používaním. Svedčí to o tom, že ju potrebujeme, že s ňou trávime čas, že sa sýtime a inšpirujeme Božím slovom. Objavujeme nanovo hodnotu Biblie jej čítaním a podelením sa s inými o to, čo sme objavili. Biblia môže byť krásnym darom pre blížneho, ale ešte cennejšou môže byť konkrétna služba lásky blížnym, ku ktorej nás inšpirovalo Pánovo slovo.”

Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána v piatok 8. decembra poukázal na tajomstvo krásy života Panny Márie v súvise so Svätým písmom:

„... «Milosti plná» prežila krásny život. Aké bolo jej tajomstvo? Prídeme na to, keď sa ešte raz pozrieme na scénu Zvestovania. Na mnohých obrazoch je Mária znázornená tak, že sedí pred anjelom a v rukách drží malú knižku. Tou knižkou je Sväté písmo. Mária bola teda navyknutá načúvať Bohu a tráviť s ním čas. Jej tajomstvom bolo Božie Slovo: najprv bolo blízke jej srdcu, potom sa stalo telom v jej lone. Zotrvávaním s Bohom, rozhovorom s ním v každej situácii urobila Mária svoj život krásnym. Nie vonkajší zjav, nie to, čo sa pomíňa, ale srdce upriamené na Boha robí život krásnym. S radosťou hľaďme dnes na Milostiplnú. Prosme ju o pomoc, aby sme zostali mladými, keď povieme „nie“ hriechu a aby sme žili krásny život, keď povieme „áno“ Bohu.“ -jb-

09/12/2017 13:38