Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápež František si uctil Nepoškvrnenú aj na mieste zázraku obrátenia ateistu Ratisbonna

Kvety od Svätého Otca pre Pannu Máriu na Španielskom námestí v Ríme - AFP

08/12/2017 17:05

Vatikán 8. decembra – Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie si Svätý Otec František ako uctil Pannu Máriu na tradičnom mieste v centre Ríma. Tento rok však okrem zvyčajnej návštevy Baziliky Santa Maria Maggiore a modlitbovej pobožnosti pred mariánskym stĺpom na Španielskom námestí zavítal Svätý Otec aj do neďalekého Kostola sv. Andreja delle Fratte.

Tento chrám sa 20. januára 1842 stal dejiskom zázračného obrátenia francúzskeho Žida Alphonsa Ratisbonna z nevercu a zarytého nepriateľa Cirkvi na horlivého kresťana. Mystický zážitok videnia Panny Márie celkom zmenil jeho život, prijal krst v Katolíckej cirkvi a neskôr sa stal kňazom a misionárom. Spoločne s rodným bratom, tiež kňazom, založili kongregáciu Našej Panej zo Sionu, ktorej členky sa modlia za obrátenie židov a moslimov. Po desiatkach rokov pôsobenia vo Svätej zemi, kde založil viacero kláštorov, zomrel Alphonse Ratisbonne v roku 1884 v Ain Karim.   

Svätý Otec absolvoval svoje dnešné putovanie ulicami Ríma v tomto poradí: Po tretej hodine popoludní navštívil Baziliku Santa Maria Maggiore, v ktorej položil kyticu kvetov pred ikonou Salus Populi Romani. Potom sa autom presunul na Španielske námestie, kde už od roku 1958 v dnešný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie prinášajú pápeži kyticu kvetov k stĺpu, na vrchole ktorého je umiestnená štvormetrová bronzová socha Panny Márie. Tento monument inauguroval Pius IX. 8. septembra 1857, tri roky po vyhlásení dogmy.

Počas dopoludnia prichádzali na námestie pod známymi Španielskymi schodmi vzdať úctu Nepoškvrnenej tradičné sprievody členov nábožných združení i zamestnaneckých organizácií. Popoludní už pápeža očakávala pri mariánskom stĺpe stovka chorých na vozíčkoch v sprievode dobrovoľníkov.

Svätý Otec prišiel na toto miesto už po piaty raz počas svojho pontifikátu. Na úvod pobožnosti predniesol osobitnú modlitbu k Panne Márii za mesto Rím a jeho obyvateľov. Na príhovor Nepoškvrnenej Matky vyprosoval Božie milosti ako protilátky proti viacerým škodlivým „vírusom“ ako ľahostajnosť, sebectvo, konformizmus, pokrytectvo, nezodpovednosť či zneužívanie. Svätý Otec sa v modlitbe vrátil aj k historickej udalosti obrátenia Alphonsa Ratisbonna, ktorú si Rím dodnes pamätá.

Plné znenie modlitby pápeža Františka na Španielskom námestí

Matka Nepoškvrnená, po piaty krát prichádzam k tebe ako Rímsky biskup, aby som ti vzdal úctu v mene všetkých obyvateľov tohto mesta.

Chceme ti ďakovať za neustálu starostlivosť, s ktorou nás sprevádzaš na našej ceste, ceste rodín, farností, rehoľných spoločenstiev, ceste tých, ktorí každý deň, často s problémami, prechádzajú Rímom idúc do práce; chorých, starých, všetkých chudobných, mnohých emigrantov z oblastí vojen a hladu.

Ďakujeme ti, pretože v momente, keď sa obrátime na teba myšlienkou alebo pohľadom alebo letmým Zdravas´ Mária vždy cítime tvoju materskú blízkosť, jemnú a silnú zároveň.

Ó, Matka, pomôž tomuto mestu vyvinúť „protilátky“ proti niektorým vírusom našich čias: ľahostajnosti, ktorá hovorí: „To sa ma netýka“; občianskej nevychovanosti, ktorá pohŕda spoločným dobrom; strachu z iného a z cudzinca; konformizmu prezlečeného za priestupok; pokrytectva pri odsudzovaní iných, zatiaľ čo človek sám robí to isté; rezignácie na environmentálny a etický úpadok; zneužívania mnohých mužov a žien.

Pomôž nám odpudiť tieto a iné vírusy pomocou protilátok, ktoré pochádzajú z Evanjelia. Daj, aby sme nadobudli dobrý zvyk čítať každý deň úryvok z Evanjelia a podľa tvojho príkladu si uchovávali v srdci Božie slovo, aby ako dobré zrno prinášalo plody v našom živote.

Nepoškvrnená Panna, pred 175 rokmi si sa neďaleko odtiaľto, v Kostole sv. Andreja delle Fratte, dotkla srdca Alfonza Ratisbonna, ktorý sa v tej chvíli z ateistu a nepriateľa Cirkvi stal veriacim. Jemu si sa zjavila ako Matka milosti a milosrdenstva. Daj aj nám, osobitne vo chvíľach skúšok a pokušenia, upriamiť náš pohľad na tvoje roztvorené ruky, ktoré nechávajú prúdiť na zem Pánove milosti, a daj nám zbaviť sa každej pyšnej nadutosti, uznajúc kým skutočne sme: malí a chudobní hriešnici, ale vždy tvoje deti.

A tak, chytiac ťa za ruku, necháme sa viesť k Ježišovi, nášmu bratovi a spasiteľovi, a k nebeskému Otcovi, ktorý nás vždy neúnavne očakáva a vždy nám odpúšťa, keď sa k nemu vrátime.

Ďakujeme ti, Matka, pretože nás vždy vypočuješ. Požehnaj Cirkev, ktorá je v Ríme, požehnaj toto mesto a celý svet.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Po modlitbe Svätého Otca zazneli Loretánske litánie. Na záver pápež František udelil všetkým prítomným apoštolské požehnanie a jednotlivo požehnal prítomných chorých. Potom sa už pešo presunul do neďalekého Kostola sv. Andreja delle Fratte, nazývaného tiež rímskymi Lurdami.

Jedna z jeho kaplniek tohto kostola, zasvätená úcte k Panne Márii cez jej obraz Zázračnej medaily pripomína spomenutý zážitok Alphonsa Ratisbonna spred 175 rokov, keď sa mu pri návšteve tohto kostola, známeho dielami veľkých talianskych umelcov Berniniho a Borrominiho, zjavila Panna Mária a on potom po obrátení celý svoj život zasvätil evanjelizácii.

Svätý Otec na tomto mieste zotrval v krátkej tichej modlitbe a na oltár položil kyticu kvetov. Návšteva mala súkromný charakter, podobne ako pápežova zastávka na modlitbu v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore. -ab, jb-.

08/12/2017 17:05