Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Ranné homílie

Svätý Otec pokračuje v ranných homíliách: Pokora je pre kresťana nezastupiteľný dar

Svätý Otec počas svätej omše v kaplnke Domu sv. Marty

05/12/2017 13:38

Vatikán 5. decembra – Dnes ráno Svätý Otec opäť slávil v kaplnke Domu sv. Marty svätú omšu so skupinou veriacich, po týždňovej odmlke počas 21. apoštolskej cesty v Mjanmarsku a Bangladéši. Vo svojej homílii inšpirovanej prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša (Iz 11,1-10)  sa zamýšľal nad dôležitosťou pokory pre každého, kto chce nasledovať Ježiša Krista. Pokora je pre život kresťana nezastupiteľným darom. Každý kresťan je ako „malý výhonok, na ktorom spočinie duch Pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.“

„To sú dary Ducha Svätého. Od drobného výhonku po plnosť Ducha. Toto je prísľub, toto je kráľovstvo Božie“. Toto je „život kresťana“ pripomenul pápež:

„Byť si vedomí, že každý z nás je výhonkom toho koreňa, ktorý musí rásť, rásť silou Ducha Svätého až po jeho plnosť v nás. A aká je úloha kresťana? Jednoducho chrániť výhonok, ktorý v nás rastie, starať sa o rast, zachovávať Ducha.“

A aký je životný štýl kresťana? „Taký štýl ako ten Ježišov, pokorný“, odpovedal Svätý Otec a vysvetlil:

„Uveriť tomu, že tento výhonok, tento dar tak malý dôjde k plnosti darov Ducha Svätého si  vyžaduje vieru a pokoru. Je potrebná pokora k viere v to, že Otec, Pán neba i zeme, ako sa píše v dnešnom evanjeliu, skryl tieto veci pred  múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. Pokora znamená byť maličkým, ako výhonok, maličký, ktorý rastie každý deň, maličký, ktorý potrebuje Ducha Svätého, aby mohol ísť ďalej smerom k plnosti vlastného života.“

Pápež František ďalej poznamenal, že „niektorí sa nazdávajú, že byť pokorným znamená byť vychovaným, slušným, zatvárať oči počas modlitby... Nie, toto nie je pokora“. Teda „ako môžem vedieť či som pokorný?“, opýtal sa Svätý Otec:

„Je jeden znak, signál, jediný: prijať poníženie. Pokora bez poníženia nie je pokorou. Pokorný je ten muž, tá žena, ktorí sú schopní zniesť poníženie ako ho znášal Ježiš, ponižovaný, veľmi ponižovaný.“

Pápež František poukázal na príklady mnohých svätých, „ktorí nielen prijali ponižovanie, ale aj oň prosili“, aby sa tak stali podobní Kristovi. „Nech nám Pán“ – povedal na záver homílie Svätý Otec – „dá túto milosť chrániť  maličký výhonok až po plnosť Ducha, nezabudnúť na korene a prijať poníženie“. -ab-

05/12/2017 13:38