Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Pápežské akadémie ocenili bádateľov grécko-latinskej klasiky

Kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru - ANSA

05/12/2017 18:00

Vatikán 5. decembra – Sedem pápežských akadémií dnes spoločne udelilo ceny dvom bádateľom z oblasti klasických grécko-latinských štúdií. Cenu si z rúk vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina prevzali francúzsky odborník na patristiku a raný stredovek Pierre Chambert-Protat a taliansky bádateľ grécko-latinského staroveku Francesco Lubian.

Pri tohtoročnom  slávnostnom akte po prvý raz počas jeho 22-ročnej histórie predsedala Pápežská akadémia latinských štúdií, čo rozhodlo o tohtoročnom výbere vedeckej oblasti. Inštitúciu s úradným názvom Pontificia Academia Latinitatis, ktorej hlavnou úlohou je štúdium a šírenie latinského jazyka, založil v roku 2012 pápež Benedikt XVI.

Pápež František zablahoželal laureátom v posolstve adresovanom predsedovi Pápežskej rady pre kultúru kardinálovi Gianfrancovi Ravasimu, ktorý je zároveň predsedom Koordinačnej rady pápežských akadémií. Svätý Otec vyzdvihol ich „úsilie ponúknuť vážny a hodnotný príspevok ku kresťanskému humanizmu“.

„Želám si, aby táto príležitosť bola pre všetkých, avšak zvláštnym spôsobom pre víťazov ceny, povzbudením pri hľadaní a prehlbovaní základných tém kresťanskej humanistickej vízie,“ napísal v liste Petrov nástupca. Svätý Otec tiež vyzdvihol aktivity časopisu Latinitas, ktorý ponúka kvalifikovaný a kompetentný referenčný bod pre tých, čo študujú latinský jazyk a latinskú kultúru.  

Téma 22. zasadnutia pápežských akadémií znela „In interiore homine. Cesty hľadania v latinskej tradícii“. Podľa pápeža Františka nejde len o skúmanie na základe kresťanskej skúsenosti, ale tiež ľudskej ako takej. „Téma interiority, srdca, svedomia a uvedomovania si seba samého sa v skutočnosti nachádza v každej kultúre ako aj v rôznych náboženských tradíciách a s veľkou naliehavosťou sa ponúka aj v našej dobe, často charakterizovanej vonkajším výzorom, povrchnosťou, rozdelením medzi srdcom a mysľou, medzi vnútorným a vonkajškom svetom, medzi svedomím a postojmi,“ uviedol v posolstve Svätý Otec.

Spomedzi osobností, ktoré významným spôsobom reflektovali nad dynamikou ľudskej interiority vyzdvihol pápež František sv. Augustína, autora známych „Vyznaní“. Svätý Otec odporúčal akademickej obci, aby sa na tejto ceste vnútorného poznania seba samého snažila pomôcť najmä mladým, ktorí sa často nachádzajú v „labyrintoch povrchnosti a banality, vonkajšieho úspechu, ktorý skrýva prázdne vnútro, pokrytectva, ktoré zakrýva rozdelenie medzi vonkajším vzhľadom a srdcom“.  

„Drahí priatelia,“ dodal na záver posolstva pri príležitosti dnešného odovzdávania ceny pápežských akadémií Svätý Otec František, „chcel by som vyzvať vás, akademikov, účastníkov verejného zasadnutia, a predovšetkým tých, ktorí majú úlohu učiť, aby ste odovzdávali múdrosť otcov, ktorá je ukrytá v textoch latinskej kultúry: naučte sa hovoriť k srdcu mladých, naučte sa osvojovať si bohaté dedičstvo latinskej tradície, aby ste ich mohli učiť na ceste života a sprevádzali ich na cestách bohatých na nádej a dôveru, čerpajúc zo skúsenosti a múdrosti tých, ktorí mali tú radosť a odvahu „vstúpiť do seba“, aby tak nasledovali vlastnú identitu a ľudské povolanie“. -ej-

05/12/2017 18:00