Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Vatikán \ Udalosti

Vyšlo posolstvo ku Dňu modlitieb za duchovné povolania 2018

Svätý Otec pozdravuje skupinu kňazov (Námestie sv. Petra 11.10.2017)

04/12/2017 13:39

Vatikán 4. decembra – „Nie sme tu náhodou, nie sme zmietaní sledom neusporiadaných udalostí, ale naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú výsledkom božieho povolania.“ Túto myšlienku vyslovil Svätý Otec v dnes publikovanom posolstve k 55. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Celá Cirkev sa bude spoločne modliť na tento úmysel v nedeľu Dobrého pastiera 22. apríla 2018.

Pápež František sa v posolstve s titulom: „Počúvať, rozlišovať, žiť povolanie od Pána“  zamýšľa nad troma postojmi, ktoré je potrebné mať k správnemu poznaniu osobného povolania. Tieto tri aspekty sa prejavili aj v živote Ježiša Krista, ktorý načúva Božiemu slovu, rozlišuje obsah misie, ktorú mu zveril Otec a ohlasuje svoj príchod, aby ju naplnil – ako o tom svedčí evanjelista Lukáš (Lk 4,16-21).

Svätý Otec v posolstve pripomenul aj blížiace sa 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré sa bude v októbri budúceho roka venovať vzťahu medzi mladými, vierou a povolaním. -ab-

04/12/2017 13:39