Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Návštevu Ázie uzavrel Svätý Otec v kruhu bangladéšskych mladých

Na stretnutie pápeža Františka s mládežou prišlo v Dháke okolo 7000 vysokoškolských študentov - AP

02/12/2017 17:02

Bangladéš 2. decembra – Pápež František si vyhradil čas v závere svojej apoštolskej cesty v Bangladéši pre mladých. Stretol sa s nimi na univerzitnej pôde, v Kolégiu Notre Dame v Dháke. Univerzitný komplex, ktorého súčasťou je okrem spomenutého kolégia vyhradeného pre mužov aj Kolégium Holy Cross pre dievčatá, spravuje Kongregácia Svätého kríža, ktorá školu založila už v roku 1949.

Približne 7 tisíc mladých privítalo Svätého Otca spevom, tancom a radosťou. Prítomní boli nielen katolíci, ale aj moslimovia, hinduisti a iní. Za prítomnosti Petrovho nástupcu vydali dvaja mladí ľudia svedectvo o radostných i náročných stránkach života bangladéšskych mladých. Študentka a študent hovorili o prežívaní svojej viery a o úsilí ísť správnou cestou svojej prípravy na vstup do života v krajine poznačenej chudobou a zložitými okolnosťami. Biskup Gervaz Rozario poukázal na vysokú kvalitu drvivej väčšiny študentov, ale aj na problémy, do ktorých sa menšia časť z nich dostáva vplyvom nepriaznivého sociálneho prostredia vrátane drog.

Pápež František v úvode svojho príhovoru poďakoval mladým za svedectvá a pochválil ich entuziazmus. Ten sa prejavuje podľa Svätého Otca aj v schopnosti mladých stále ísť ďalej. Pri tejto príležitosti zacitoval aj slová bangladéšskeho básnika Kazi Nazrul Islama o mládeži schopnej vytiahnuť svetlo z tmy. Pápež František upozornil na dôležitosť mať správnu cestu, ktorá vedie k cieľu, ktorý nám učil Boh, aby sa mladý človek nezostal len tak potulovať. V tom pomáha „aj pravá múdrosť, ktorá sa rodí z viery“ – dodal Svätý Otec a pokračoval – „a pomáha rozpoznať a odmietnuť falošné prísľuby šťastia“.

Pápež František vyjadril svoju radosť, že na stretnutí sa zúčastnili aj mladí iných vierovyznaní a podelil sa so svojou osobnou skúsenosťou:

„Som veľmi rád, že spolu s katolíkmi sú tu s nami aj mnohí mladí moslimskí priatelia a tiež iné vierovyznania. Tým, že ste tu dnes spolu, prejavujete vaše rozhodnutie podporiť ovzdušie harmónie, kde sa vzájomne držíte za ruky, napriek vašim náboženským rozdielom. Toto mi pripomína skúsenosť, ktorú som mal v Buenos Aires, v jednej novej farnosti vo veľmi chudobnej štvrti. Skupina študentov stavala niektoré budovy vo farnosti a kňaz ma pozval na stretnutie s nimi. Išiel som tam a po príchode mi ich kňaz predstavoval hovoriac: «Toto je architekt, tento je Žid, tento komunista, tento praktizujúci katolík». Každý z týchto študentov bol iný, ale spolu pracovali pre spoločné dobro. Boli otvorení sociálnemu priateľstvu a pripravení povedať nie všetkému, čo by im chcelo brániť byť spolu a vzájomne si pomáhať.“

V ďalšej časti príhovoru Svätý Otec ocenil skutočnosť, že bangladéšska kultúra učí „ceniť si starých ľudí a učiť sa od nich“. V tomto zmysle povzbudil mladých uchovať si túto múdrosť a venovať sa rozhovoru so svojimi rodičmi a starými rodičmi: „Neprežívajte celý deň s mobilom, ignorujúc svet okolo seba.“

Pápež František nakoniec vyzdvihol nádej, ktorá plynula zo svedectiev mladých a dodal: „My kresťania nachádzame túto nádej v osobnom stretnutí s Ježišom v modlitbe a vo sviatostiach, a v konkrétnom stretnutí sa s ním v chudobných, chorých a opustených. V Ježišovi objavujeme Božiu solidaritu, ktorá neustále kráča po našom boku.“

Stretnutie pápeža s mladými v Dháke bolo posledným pastoračným bodom jeho ázijskej apoštolskej cesty. Kardinál D´Rozario preto na záver požiadal pápeža Františka o udelenie požehnania a zaželal mu v mene všetkých šťastlivý návrat do Ríma.

Po oficiálnej rozlúčke na letisku sa o 12.10 nášho času Svätý Otec vydal na 11-hodinový spiatočný let do Ríma. Na palube Boeingu 777 bangladéšskej leteckej spoločnosti Biman je spolu s pápežom a jeho vatikánskym sprievodom aj 66 novinárov, ktorým bude k dispozícii pri tlačovej konferencii. Prílet na rímske letisko Fiumicino sa očakáva o 23. hodine. -ab, jb-

02/12/2017 17:02