Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Svätý Otec medzi bangladéšskymi biskupmi: Blízkosť laikom a pomoc chudobným

Pápež František na stretnutí s bangladéšskymi biskupmi v Dháke (Bangladéš, 1. decembra 2017)

01/12/2017 15:52

Bangladéš 1. decembra – Svätý Otec František sa po slávnostnej omši v Dháke spojenej s kňazskou vysviackou stretol v Dome pre kňazov na odpočinku, ktorý je spojený z miestnou katedrálou, s bangladéšskymi biskupmi.

Katolícka cirkev v ázijskej krajine môže byť podľa pápežových slov „hrdá na svoje dejiny služby chudobným“, utečenecká kríza však poukazuje na stále väčšiu potrebu pomôcť tým najnúdznejším. Pápež František vo svojom príhovore biskupov Bangladéšu požiadal, aby preukázali blízkosť aj svojim kňazom a veriacim laikom:

„Je potrebné podporiť ich stálu účasť na živote vašich jednotlivých cirkví, v neposlednom rade prostredníctvom farských štruktúr, ktoré umožňujú, aby bolo počuť ich hlas a aby boli ich skúsenosti ocenené. Uznajte a oceňte charizmy laikov, mužov a žien, a povzbuďte ich, aby vložili svoje dary do služby Cirkvi a spoločnosti ako celku.“ 

Svätý Otec ako príklad uviedol obrovský počet „zapálených katechétov tohto národa, ktorých apoštolát je zásadný pre rast viery a kresťanskej formácie nových generácií. Oni sú skutočnými misionármi“. Pápež František ďalej podčiarkol dôležitosť prípravy kandidátov na kňazstvo, povzbudil ich venovať sa mladým a hovoril o sociálnych aktivitách Cirkvi v Bangladéši, ktorá je úzko spojená s „podporou rodín, predovšetkým žien“.

„Ľudia tejto krajiny sú známi svojou láskou k rodine, svojim zmyslom pre pohostinnosť, pre rešpekt, ktorý preukazujú rodičom a starým rodičom a starostlivosťou o starých, chorých a bezbranných,“ vysvetlil pápež František. Biskupom zároveň pripomenul ústredný cieľ pastoračného plánu bangladéšskej Cirkvi, ktorý sa sústredí na pomoc chudobným.

„Katolícka komunita môže byť hrdá na svoje dejiny služby chudobným, predovšetkým v tých najodľahlejších oblastiach a kmeňových spoločenstvách; v tejto službe každodenne pokračuje prostredníctvom svojho výchovného apoštolátu, svojich nemocníc, kliník a zdravotníckych stredísk a rozmanitosti svojich charitatívnych prác. A predsa, najmä vzhľadom na súčasnú krízu utečencov, vidíme, aké veľké sú ešte potreby, ktoré treba uspokojiť.“ 

Podľa pápeža Františka by inšpiráciou pri pomoci ľuďom v núdzi mala byť „pastoračná láska“. Biskupov pozval k tomu, aby „pracovali na vytváraní kultúry milosrdenstva“. Napokon poukázal na to, že je dôležité, aby náboženskí lídri spoločne odsúdili tých, ktorí podnecujú konflikty. „Keď sa náboženskí predstavitelia jednomyseľne vyjadrujú proti násiliu konanému pod rúškom religiozity a snažia sa nahradiť kultúru konfliktu kultúrou stretnutia,“ vysvetlil Svätý Otec, „vtedy čerpajú z najhlbších duchovných koreňov svojich rôznych tradícií.“

Pápež František vo svojom vopred pripravenom príhovore často improvizoval a hovoril k bangladéšskym biskupom spontánne. Okrem iného spomenul zasvätený život, ktorý je podľa jeho slov „skutočná tretia cesta v Cirkvi“. Petrov nástupca poukázal aj na to, že vo svete len polovica diecéz má ekonomických a právnych poradcov. Cirkevných predstaviteľov preto povzbudil, aby viac zapájali laikov do života Cirkvi práve v oblasti poradenstva. Biskupov ďalej vyzval, aby podporovali vzťahy medzi seminaristami a kňazmi na dôchodku. -ej-

01/12/2017 15:52