Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež František vysvätil v Dháke 16 kňazov pre Bangladéš

Omša v Dháke spojená s kňazskou vysviackou za účasti pápeža Františka (Bangladéš, 1. decembra 2017)

01/12/2017 14:17

Bangladéš 1. decembra – „Nikdy sa neunavte modliť sa za vašich kňazov. Viem, že to budete robiť.“ To sú slová, ktorými sa dnes v Dháke pápež František po prečítaní homílie spontánne prihovoril veriacim na omši spojenej s vysviackou šestnástich kňazov. Mnohé médiá uvádzajú, že do parku Suhrawardy Udyan – niekdajšej dostihovej dráhy, kde v roku 1971 pred dosiahnutím nezávislosti Bangladéša predniesol historickú reč „otec národa“ Šejk Mudžíbur Rahmán, prišlo na liturgiu so Svätým Otcom približne 100-tisíc ľudí.

Pápež František ako inokedy pri podobných príležitostiach v homílii čerpal z liturgickej knihy obradu kňazskej vysviacky. Vo chvíli, keď biskupi jednotlivých diecéz prečítali mená šestnástich kandidátov a žiadali pre nich kňazské vysvätenie, Svätý Otec sa celému zhromaždeniu spontánne prihovoril a pozval ich k modlitbe za novokňazov. Samotným novokňazom sa v homílii prihovoril týmito slovami:  

„Budete podľa vášho podielu vykonávať posvätnú úlohu učiteľa v mene Učiteľa Krista. Ohlasujte všetkým Božie slovo, ktoré ste sami prijali s radosťou. Rozjímajte o Pánovom zákone a dbajte, aby ste to, čo čítate, verili, čo veríte, učili, a čo budete učiť, aj uskutočňovali. Vaša náuka nech je teda pokrmom pre Boží ľud a váš príkladný život nech je potechou veriacim v Krista, aby ste slovom i príkladom budovali Boží dom, svätú Cirkev.

V mene Kristovom budete posväcovať. Vaše ruky budú vo svätej omši prinášať na oltári nekrvavým spôsobom obetu Krista a spolu s ňou prostredníctvom vás budú môcť aj veriaci zdokonaľovať svoju duchovnú obetu. Myslite teda na to, čo konáte, a nasledujte, čo vysluhujete, veď oslavujete tajomstvo smrti a zmŕtvychvstania Pána; preto sa snažte umŕtvovať vo svojich údoch všetky neresti a kráčať v novosti života.

Krstom budete pripájať ľudí k Božiemu ľudu, vo sviatosti pokánia budete v mene Kristovom i v mene Cirkvi odpúšťať hriechy, svätým olejom budete posilňovať chorých, budete vykonávať posvätné obrady; v niektorých denných hodinách budete vzdávať chvály a vďaky a modliť sa nielen za Boží ľud, ale za celý svet.

Pamätajte, že ste boli vybraní spomedzi ľudí a ustanovení pre ľudí, aby ste boli prostredníkmi medzi nimi a Bohom. Plňte teda s ustavičnou radosťou a s opravdivou láskou úlohu Krista Kňaza a nehľadajte záujmy svoje, ale Kristove.

Primerane svojmu rádu konajte služby Krista Hlavy a Pastiera, spájajte sa s biskupom a podriaďujte sa mu; usilujte sa, aby ste veriacich zjednocovali v jednu rodinu a aby ste ich skrze Krista v Duchu Svätom privádzali k Bohu Otcovi. Vždy majte pred očami príklad dobrého Pastiera, ktorý neprišiel, aby sa jemu slúžilo, ale aby on sám slúžil, a ktorý prišiel hľadať a zachraňovať čo hynulo.“

Po prečítaní homílie sa Svätý Otec veriacim prihovoril spontánne. Pápežove slová okamžite preložili do bengálčiny. „Prišli ste na túto veľkú oslavu Boha, na slávnosť týchto nových bratov kňazov,“ uviedol Petrov nástupca a dodal:

„Vždy sa modlite za svojich kňazov. Najmä za týchto, ktorí dnes prijali sviatosť posvätnej vysviacky. Kiež Boží ľud podporuje kňazov modlitbou. Je to vaša zodpovednosť pomáhať kňazom... Nikdy sa neunavte modliť sa za vašich kňazov. Viem, že to budete robiť. Veľká vďaka.“ -ej-

01/12/2017 14:17