Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež sa stretol s najvyššou radou budhistických mníchov Mjanmarska

Stretnutie pápeža Františka s najvyššou radou budhistických mníchov „Sangha“ - EPA

29/11/2017 14:13

Mjanmarsko 29. novembra – Svätý Otec sa dnes v rámci svojho programu stretol s najvyššou radou budhistických mníchov „Sangha“. Jej sídlo Kaba Aye Centre s charakteristickou pagodou je symbolom tzv. théravádského budhizmu. Štátna rada má 47 členov menovaných Ministerstvom pre náboženské záležitosti na päťročné obdobie.

Budhizmus sa dnes rozdeľuje na dva smery: théraváda a mahayana. Théraváda je konzervatívny smer a okrem Mjanmarska sa rozšíril napríklad v Thajsku, Kambodži, či na Srí Lanke. Ide o vetvu budhizmu, ktorá čerpá z najstarších duchovných budhistických textov, ale zahŕňa i tradície a praktiky, ktoré sa vyvinuli postupne počas interakcie s inými kultúrami a spoločenstvami.

V Mjanmarsku je théravádsky budhizmus „oficiálnym“ náboženstvom, ku ktorému  sa hlási až 89% obyvateľov. Žije tu viac než pol milióna theravádových budhistických mníchov a 75 tisíc mníšok. Budhizmus zohrali významnú úlohu v boji za nezávislosť niekdajšej Barmy spod britskej nadvlády. V období komunistickej vojenskej diktatúry po roku 1962 sa mnísi postavili proti snahe vlády podmaniť si ich svojím ideologickým systémom. Mnísi a študenti viedli významnú revoltu v roku 1988 a napokon v roku 2007 v tzv. Šafránovej revolúcii nenásilnými metódami donútili totalitný režim k demokratizácii.

Budhistickí mnísi a vatikánska delegácia pri stretnutí v sále pagody sedeli v dlhých radoch oproti sebe. Pápež František sa poďakoval predsedovi Najvyššej rady „Sangha“ za prijatie a tiež ocenil prítomnosť ministra pre náboženské a kultúrne záležitosti. Vyzdvihol význam stretnutia, ktoré podľa jeho slov „umožňuje obnoviť a posilniť priateľské vzťahy a rešpekt medzi budhistami a katolíkmi. Zároveň je príležitosťou potvrdiť naše úsilie o mier, úctu voči ľudskej osobe a spravodlivosť pre každého človeka.“

Svätý Otec poukázal na dôležitosť spoločného svedectva náboženských vodcov pre súčasný svet, ktorý silne pociťuje momenty „nespravodlivosti, nepokoja a nerovnosti medzi ľuďmi.“ Vyjadril presvedčenie, že v základoch jednotlivých duchovných tradícií existuje možnosť spoločnej cesty založenej na súcite a láske.

Pápež František ďalej vo svojom príhovore vyjadril svoje ocenenie veriacim budhistom a vyzdvihol prínos tohto náboženstva pre mjanmarský ľud:

„Vyjadrujem moju úctu voči všetkým, ktorí v Mjanmarsku žijú podľa budhistickej náboženskej tradície. Cez Budhovo učenie a horlivé svedectvo mnohých mníchov a mníšok, ľudia tejto zeme boli hodnotovo formovaní v trpezlivosti, tolerancii a úcte voči životu, ako tiež v spiritualite pozornej a hlboko ohľaduplnej voči nášmu životnému prostrediu.“

Svätý Otec poukázal na skutočnosť, že vyššie menované hodnoty sú zásadne dôležité pre „integrálny rozvoj spoločnosti“ počnúc od rodiny až po celé ľudstvo.  

Pápež František poukázal aj na veľkú výzvu súčasnej doby, ktorou je otvoriť sa pochopeniu seba samého v rámci vzťahov voči iným:

„Veľkou výzvou našich dní je pomôcť ľuďom otvoriť sa pre transcendentno. Byť schopnými vidieť do hĺbky vlastného vnútra a poznať seba samých tak, aby znovu objavili vzájomné vzťahy, ktoré ich spájajú s ostatnými. Pomôcť im uvedomiť si, že nemôžeme ostať izolovaní jedni od druhých. Ak sme povolaní k vytváraniu jednoty, čo je našim predsavzatím, musíme prekonať všetky formy neporozumenia, netolerancie, predsudkov a nenávisti. Ako to môžeme urobiť? Budhove slová ponúkajú každému z nás návod: «Poraz hnev mierumilovnosťou, prekonaj podlého dobrotou, poraz skúpeho štedrosťou, prekonaj klamára pravdou» (Dhammapada, XVII, 223). Rovnaké pocity vyjadruje modlitba sv. Františka Assiského: «Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky [...] svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.»  

Svätý Otec  pripomenul spoluzodpovednosť všetkých za mier a spravodlivosť:

„Tieto snahy nie sú výsadnými úlohami len náboženských lídrov, ani nie iba vyhradenou kompetenciou štátu. Skôr je to celá spoločnosť, všetci členovia komunity musia priložiť ruku k dielu prekonávania konfliktov a nespravodlivosti.“

Okrem iného pápež ocenil aj snahu všetkých účastníkov tzv. Mierovej konferencie v Panglongu, v rámci ktorej zástupcovia etnických povstaleckých skupín a vlády vyvinuli snahu o dosiahnutie mierovej dohody.

Pápež František v závere svojho príhovoru k členom najvyššej rady budhistických mníchov „Sangha“ vyjadril pripravenosť Katolíckej cirkvi spolupodieľať sa na budovaní pokoja a spravodlivosti v Mjanmarsku. Pri tejto príležitosti pripomenul aj dve veľké stretnutia venované mieru, ktoré organizovali katolícki biskupi a zúčastnili sa na ňom predstavitelia rôznych náboženských komunít spolu s veľvyslancami a zástupcami mimovládnych organizácií.

Ako spomienku na toto stretnutie daroval Svätý Otec mjanmarským budhistickým mníchom sošku reprezentujúcu holubicu mieru -ab-

29/11/2017 14:13