Čítaj článok Čítaj menu

Sociálne siete:

RSS:

Vatikánsky rozhlas

Hlas Svätého Otca a Cirkvi v dialógu so svetom

Jazyk:

Svätý Otec \ Apoštolské cesty

Pápež František pri omši v Rangúne: Ježišova láska na kríži je naším GPS

Veriaci pri omši so Svätým Otcom Františkom v parku Kyaikkasan Ground v Rengúne - EPA

29/11/2017 11:34

Mjanmarsko 29. novembra – Slávením svätej omše na otvorenom priestranstve 60-hektárového parku Kyaikkasan Ground v centre Rangúnu začal Svätý Otec tretí deň svojej apoštolskej návštevy Mjanmarska. Pri slávení, ktoré miestny arcibiskup kard. Charles Maung Bo SDB v záverečnom poďakovaní prirovnal k zážitku na hore Tábor, pápež František upriamil pozornosť všetkých na tajomstvo Kristovho kríža.

„Ježišovo posolstvo odpustenia a milosrdenstva stojí na logike, ktorú nie všetci budú chcieť pochopiť, a ktorá sa preto stretne s prekážkami. Ale jeho láska, zjavená na kríži, je skrátka neodolateľná. Je niečo ako ‚duchovné GPS‘,  ktoré nás spoľahlivo naviguje smerom k intímnemu životu s Bohom a k srdcu nášho blížneho,“ povedal v homílii Svätý Otec.

O mimoriadnom záujme miestnych veriacich svedčí 150-tisícová účasť, keďže v krajine celkový počet katolíkov predstavuje 659 tisíc, čo je 1,27% obyvateľstva. Veľká časť veriacich pricestovala do 4 a pol miliónovej mjanmarskej metropoly zo vzdialených hornatých oblastí a prenocovali pod holým nebom priamo na v areáli parku. Južná Ázia má v tomto čase najchladnejšie a najsuchšie ročné obdobie, keď sa denné teploty pohybujú okolo 30 stupňov.

Svätý Otec po príchode o 8. hodine ráno najprv pozdravil veriacich v celom priestore z otvoreného džípu. Po jeho boku bol neustále domáci arcibiskup Rangúnu kardinál Bo. Pápeža Františka počas ázijskej apoštolskej cesty sprevádzajú štátny sekretár kardinál Parolin, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu kardinál Filoni a desiatka vatikánskych prelátov v bielych reverendách, ako je zvykom v tropických krajinách.

Liturgickému priestoru dominoval jednoduchý drevený kríž. Svätú omšu s textami z bežného dňa slávil pápež František v zelenom rúchu, v angličtine a s latinskou eucharistickou modlitbou. Homíliu predniesol po taliansky za pomoci striedavých prekladov do barmčiny. Mnohoetnické zloženie katolíckeho spoločenstva vyjadrili spoločné modlitby, ktoré predniesli veriaci v jazykoch šan, čin, tamil, karen, kačin a kajan.

V liturgickom čítaní z 5. kapitoly proroka Daniela zaznel po anglicky príbeh o tajomnom nápise „mane tekel ufarsin“ počas hostiny kráľa Baltazára. Evanjeliový text z Lukáša (Lk 21,12-19) prednesený v barmskom jazyku hovoril o Božej ochrane veriacich pri ich prenasledovaní: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.“ 

Plné znenie homílie Svätého Otca

Drahí bratia a sestry, Min gla ba [„Srdečne vás zdravím“ - v barmčine]! 

Ešte pred príchodom do tejto krajiny som dlho čakal na túto chvíľu. Mnohí z vás ste prišli z ďaleka a zo vzdialených horských oblastí, niektorí ste dokonca prišli pešo. Ja som prišiel ako pútnik, aby som vás mohol počúvať a učiť sa od vás, a aby som vám ponúkol pár slov nádeje a útechy.

Prvé liturgické čítanie z dnešného dňa, z Knihy proroka Daniela, nám dáva poznať ako limitovaná je múdrosť kráľa Baltazára a jeho veštcov. Tí vedeli ako oslavovať „bohov zo zlata, zo striebra, z bronzu, zo železa, z dreva a z kameňa“ (Dan 5,4), ale chýbala im múdrosť, ako chváliť Boha, v ktorého rukách je náš život a náš duch. Daniel mal však múdrosť Pána a bol schopný vykladať jeho veľké tajomstvá.

Konečným interpretom Božích tajomstiev je ale Ježiš. On je stelesnenou Božou múdrosťou (porov. 1 Kor 1,24). Ježiš nás nevyučoval svojej múdrosti dlhými prednáškami alebo významnými demonštráciami pozemskej politickej moci, ale tým, že vydal svoj život na kríži. Niekedy sa môže stať, že sa chytíme do pasce dôvery vo vlastnú múdrosť. Skutočnosť je ale taká, že my sami ľahko môžeme stratiť orientáciu. V takom prípade je nevyhnutné spomenúť si na to, že máme pred sebou spoľahlivý kompas, ktorým je Ukrižovaný Pán. Na kríži nachádzame múdrosť, ktorá povedie náš život vo svetle, ktoré pochádza od Boha.

Z kríža prichádza i uzdravenie. Práve tam Ježiš ponúkol Otcovi za nás svoje rany, a tie nás uzdravili (porov. 1 Pt 2,24). Nech nám nikdy nechýba múdrosť nachádzať v Kristových ranách zdroj každého uzdravenia! Viem, že mnohí v Mjanmarsku spôsobujú násilím rany, tak viditeľné, ako aj neviditeľné. Je pokušením odpovedať na takéto zranenia múdrosťou sveta, ktorá – podobne ako tá kráľova z prvého čítania – je ale hlboko chybná. Myslíme si, že uzdravenie môže prísť z hnevu a odvety. Ale cesta odplaty nie je Ježišovou cestou.

Ježišova cesta je radikálne odlišná. Keď ho nenávisť a odmietnutie viedli k utrpeniu a smrti, on im odpovedal odpustením a prejavom súcitu. V dnešnom evanjeliu nám Pán hovorí, že tak ako on, i my sa môžeme stretnúť s odmietnutím a prekážkami; no on nám dá múdrosť, ktorej nebude môcť nikto odolať (porov. Lk 21,15). Hovorí tu o Duchu Svätom, skrze ktorého je Božia láska rozliata v našich srdciach (porov. Rim 5,5). Darom Ducha Ježiš urobí každého z nás schopným stať sa znamením jeho múdrosti, ktorá víťazí nad múdrosťou tohto sveta, ako aj znamením jeho milosrdenstva, ktoré prináša úľavu aj tým najbolestivejším zraneniam.

V predvečer svojho utrpenia Ježiš ponúka sám seba svojim apoštolom pod spôsobom chleba a vína. V dare Eucharistie nielen že rozpoznávame očami viery dar jeho Tela a Krvi; tiež sa učíme, ako nájsť odpočinok v jeho ranách, a ako byť v nich očistení od všetkých našich hriechov a pokrivených ciest. Tým, že sa budete utiekať ku Kristovým ranám, môžete, drahí bratia a sestry, zakúsiť uzdravujúci balzam Otcovho milosrdenstva a nájsť silu na to, aby ste ho prinášali aj ostatným, aby ste ním mohli potrieť každú ranu i každú bolestivú spomienku. Takto sa stanete vernými svedkami zmierenia a pokoja, ktoré si Boh želá, aby zavládli v každom ľudskom srdci a v každom spoločenstve.

Viem, že mjanmarská Cirkev už teraz robí veľa pre to, aby tento uzdravujúci balzam Božieho milosrdenstva prinášala ostatným, zvlášť tým najnúdznejším. Sú tu jasné znaky toho, že aj s veľmi obmedzenými prostriedkami, mnohé komunity ohlasujú Evanjelium iným kmeňovým menšinám bez toho, že by niekoho nútili, vždy jednoducho len pozývajú ostatných a prijímajú ich. Uprostred veľkej biedy a ťažkostí mnohí z vás ponúkate konkrétnu pomoc a ste solidárni s chudobnými a trpiacimi.

Každodennou starostlivosťou zo strany svojich biskupov, kňazov, rehoľníkov a katechétov, a zvlášť chvályhodnou činnosťou organizácie Catholic Karuna Myanmar a veľkodušnou pomocou poskytovanou zo strany Pápežských misijných diel, Cirkev tejto krajiny dokáže pomáhať veľkému počtu mužov, žien a detí bez rozdielu náboženstva či etnického pôvodu. Môžem dosvedčiť, že tunajšia Cirkev je živá, že Kristus je živý a je tu s vami ako i s vašimi bratmi a sestrami z iných kresťanských spoločenstiev. Povzbudzujem vás, aby ste naďalej zdieľali s ostatnými tú nesmiernu múdrosť, ktorú ste dostali – Božiu lásku, ktorá vyviera z Ježišovho srdca.

Ježiš túži dávať túto múdrosť v hojnosti. Isto odmení vaše úsilie o zasievanie semienok uzdravenia a zmierenia do vašich rodín, spoločenstiev a širokej spoločnosti v tejto krajine. Či nám nepovedal, že jeho múdrosti sa nebude dať odolať (porov. Lk 21,15)? Jeho posolstvo odpustenia a milosrdenstva stojí na logike, ktorú nie všetci budú chcieť pochopiť, a ktorá sa preto stretne s prekážkami. Ale jeho láska, zjavená na kríži, je skrátka neodolateľná. Je niečo ako „duchovné GPS“, ktoré nás spoľahlivo naviguje smerom k intímnemu životu s Bohom a k srdcu nášho blížneho.

Panna Mária nasledovala svojho Syna až na temnú horu Kalvárie a rovnako sprevádza i nás na každom kroku nášho pozemského putovania. Kiež nám neustále vyprosuje milosť, aby sme boli ohlasovateľmi pravej múdrosti, aby sme boli hlboko milosrdní voči núdznym, a vlastnili radosť, pochádzajúcu zo spočinutia v ranách Krista, ktorý nás miloval až do posledného okamihu.

Nech vás všetkých žehná Boh! Nech žehná Cirkev v Mjanmarsku! Nech požehná túto zem svojím pokojom! Nech Boh žehná Mjanmarsko! Kyeizu tin ba de [„Ďakujem vám“ - v barmčine].

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-

 

29/11/2017 11:34